El Govern es compromet amb CCOO a complir íntegrament l’Acord marc i a negociar un nou Acord que garanteixi el poder adquisitiu i condicions laborals de les empleades i empleats públics

L’Àrea Pública de CCOO, primer sindicat de les Administracions públiques, es reuneix amb la nova secretària d’Estat de Funció Pública, Clara *Mapelli, per a reprendre immediatament el desenvolupament de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI i, posteriorment, iniciar una nova taula de diàleg social que inclogui, entre altres matèries, la negociació d’un nou Acord en la funció pública que garanteixi el poder adquisitiu de les empleades i empleats públics, la millora de les condicions de treball, així com la transformació digital de les administracions i sector públic empresarial.

Des del sindicat s’ha insistit en la trobada que es va mantenir ahir, 24 de gener de 2024, a respectar l’Acord marc per a una Administració del segle XXI encara vigent, entre altres, els increments pactats per al 2024 i la part variable del 0’5% del 2023, una vegada que es conegui la dada d’haver superat l’objectiu del 2’1 del PIB en 2023.

Als increments retributius abans esmentats cal sumar-los els temes pendents de l’Acord marc, com són la recuperació de la jubilació parcial per al personal funcionari o el caràcter de mínims dels permisos, la implantació de les 35 hores i el teletreball en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, la carrera professional; així com la implantació del grup B i l’adaptació al Marc Espanyol i marc europeu de les qualificacions del nou quadre de classificació professional.

Igualment, CCOO ha recordat els compromisos amb el sector públic institucional, la necessitat de tenir una taula específica per a això, que respectant la negociació col·lectiva en cada àmbit pugui ajudar a desbloquejar o solucionar els diferents conflictes que tenim o es puguin donar, com el cas, en aquests moments, de la situació de les empreses d’aigües, en alguns casos amb salaris per sota del SMI, Renfe o Adif, amb clars incompliments.

De la mateixa manera, l’organització sindical incideix en què de manera immediata es reprenguin les diferents taules de negociació en l’àmbit de l’Administració de l’Estat i local per a, entre altres, poder escometre la negociació de la Llei de Funció Pública, inclosa les matèries del RDL 6/2023, la negociació de temes específics pendents del servei exterior, *SEPE o Justícia.

Finalment, CCOO ha traslladat la preocupació pel retard en la resolució dels processos d’estabilització en l’ocupació pública, la necessitat d’escometre la recuperació d’ocupació pública i el rejoveniment de les plantilles.

Per això, des del sindicat es considera necessari la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de l’Acord del pla de xoc, així com tot el que ha de traslladar-se als PGE 2024, on hem insistit en la necessitat de millora de classes passives, plusos de residències, entre altres matèries de gran importància.