Constitució de la Comissió Negociadora del I Conveni del centres d’internament i d’atenció primària amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut

Ahir va quedar constituïda la Comissió Negociadora del I Conveni col·lectiu de treball dels centres que pertanyen a les xarxes d’internament i de centres i serveis sanitaris d’àmbit d’atenció primària d’utilització pública de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut.
 
Per la part social, la Comissió Negociadora estarà formada per 6 membres de CCOO, 5 d’UGT, 2 de SATSE i 2 de Metges de Catalunya.
 
Es va acordar fer dues reunions setmanals, que seran els dilluns i els dimecres, excepte la propera setmana, que seran els dimecres i els dijous. 
 
Les organitzacions patronals van lliurar una plataforma conjunta, que, pendent d’una anàlisi exhaustiva, ens sembla totalment desmesurada i que serà necessari rebaixar molt si es vol arribar a un acord satisfactori per a totes les parts.
 
Com a anècdota curiosa, cal destacar que el sindicat Metges de Catalunya va estar assessorat en la reunió per dos membres del sindicat CATAC. Estranya confluència d’interessos.