Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP

(sessió de 26 de juliol de 2012)

Les organitzacions patronals han manifestat la seva voluntat de mantenir un conveni únic per a tot el sector homogeneïtzant les condicions laborals. Han especificat els assumptes que volen tractar en la negociació i quines són les seves pretensions, les quals són un punt de partida per a la negociació:

Taules salarials. Unificar les taules salarials incorporant la rebaixa del 5% ja aplicada als centres públics. Regular la DPO en l’àmbit de l’empresa i vincular-la a l’equilibri pressupostari. Remetre la regulació de les guàrdies al que estableix l’Estatut Marc i posar un preu a l’hora de guàrdia

Classificació professional. Adaptar-la a les titulacions d’acord amb el Pla de Bolonya.

Àmbit funcional. Establir una clàusula de despenjament per als centres que fan entre un 51% i un 80% d’activitat concertada.

Jornada. Aplicar les 37,5 hores setmanals, que en còmput anual són 1.693 hores, tant per al personal diürn com per al personal nocturn. Distribuir de forma irregular un 10% de la jornada anual.

CCOO hem manifestat la nostra voluntat d’arribar a un acord que permeti firmar un conveni; el contrari tindria conseqüències indesitjades per a tothom i considerem la proposta patronal molt ambiciosa: potser arribarem a un acord ràpid en la qüestió de la classificació professional; en la resta d’assumptes serà més difícil. Qüestions que CCOO planteja i que s’han de tenir en compte en el procés negociador:

Taules salarials. Les patronals ens van demandar i ara volen aconseguir a la negociació el que han perdut als tribunals: hi ha sentències judicials (pendents de recurs) que declaren il·legal el descompte del 5% als treballadors de les empreses privades.

Àmbit funcional. Va costar molt incorporar totes les empreses a l’àmbit d’aplicació del conveni. El que ara es proposa seria un pas enrere.

Jornada. La Llei de pressupostos és només d’aplicació al personal de les empreses públiques i consorcis. Volen aplicar-la a tot el sector fent el càlcul més perjudicial per als treballadors, ja que hi ha diferents criteris per transformar la jornada setmanal en jornada anual: a l’Administració li surten 1647 hores anuals.

La Comissió Negociadora es tornarà a reunir el 13 i el 26 de setembre.
Barcelona, 26 de juliol de 2012

Veure en pdf: 120726 Negociadora Conveni[1].pdf