CCOO us explica l’AENC

Hem aconseguit un increment salarial de fins al 13,57 % que hem de traslladar al teu conveni col·lectiu

L’AENC, (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), és un acord general al qual arriben els sindicats i les patronals a escala estatal. Entre d’altres coses acorda l’augment salarial que tant els representants dels treballadors i treballadores com els dels empresaris i empresàries es comprometen a aplicar a les meses de negociació dels convenis col·lectius.

La principal mesura de l’acord al voltant dels salaris és l’augment d’un mínim del 10,33 % (del 2023 al 2025) que podrà arribar fins al 13,57 % gràcies a un increment fix cada any i a una clàusula de revisió salarial addicional en funció de l’evolució dels preus, distribuïda de la manera següent:

 • 4 % mínim + 1 % per al 2023
 • 3 % mínim + 1 % per al 2024
 • 3 % mínim + 1 % per al 2025

A banda de la millora dels salaris, l’AENC també recull altres mesures ralcionades amb:

 • El període de prova, els contractes de durada determinada, els contractes fixos-discontinus, els contractes a temps parcial i, en especial, la contractació de joves i de persones en procés de requalificació.
 • La jubilació parcial i flexible.
 • La formació i la qualificació professional.
 • La incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 • La seguretat i la salut en el treball.
 • El teletreball.
 • La desconnexió digital.
 • La igualtat entre dones i homes.
 • Les persones amb discapacitat.
 • La diversitat i les persones LGTBI.
 • Les situacions de violència sexual i de gènere.
 • La transició tecnològica, digital i ecològica.

Pots consultar l’acord de l’AENC en aquest enllaç

Baner1 Increment Salarial Aenc 2023
Baner2 Increment Salarial Aenc 2023
Baner3 Increment Salarial Aenc 2023
Baner4 Increment Salarial Aenc 2023