CCOO signa el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el CatSalut

Demanem la ràpida aprovació d’increment de tarifes per fer front a les mesures aconseguides

CCOO signa el II Conveni de la sanitat concertada, ja que suposa millores considerables per al conjunt de treballadores i treballadors del sector.

La signatura s’ha produït avui 20 de novembre de 2018, juntament amb les organitzacions sindicals UGT i SATSE així com les patronals UCH, CAPS i ACES.

Com a mesures aconseguides destaquem:
• Assumir l’increment retributiu aconseguit en l’àmbit de la Mesa
General de Funció Pública: 1,70% des d’1 gener de 2018 + 0,25%
addicional, des d’1 de juliol de 2018. Tot plegat s’abonaria amb efectes
retroactius durant el primer trimestre del 2019.
• Increment retributiu amb efecte des de l’1 de gener del 2019 d’un 2,25% fix, més la possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Increment retributiu amb efecte des de l’1 de gener de 2020 d’un 2% fix, més la possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Aquests increments salarials suposen, en un escenari de mínims, un
augment retributiu del 7,1% i en un escenari de màxims un augment
retributiu d’un 8,79%, durant la vigència del conveni.
• Complement del 100% de les retribucions dels del primer dia en cas d’IT, a partir de la signatura del conveni.
• Pel que fa a la jornada laboral: retorn gradual a 1.620 hores anuals
entre el 2019 i el 2020 a tots aquells professionals als quals es va
incrementar.
• Equiparació en els grups 1 i 2 de la RAF (retribució anual fixa) de l’atenció primària amb l’hospitalària.

CCOO ha demanat que el CatSalut aprovi al més aviat possible l’increment de tarifes per fer front a les mesures aconseguides amb la signatura del conveni.