CCOO ratifica l’acord de la segona fase de la reforma de pensions amb la millora d’ingressos i la reducció de la bretxa de gènere com a eixos prioritaris

Més ingressos i més protecció

El Consejo Confederal de Comissions Obreres ha ratificat aquest matí l’acord de la segona fase de la reforma de pensions amb les mesures d’increment d’ingressos contributius i la reducció de la bretxa de gènere es destaquen com a eixos d’actuació prioritaris.

El resultat de la votació ha estat de 139 vots a favor i 1 abstenció.

Es completa així la primera fase duta a terme el juliol de 2021 en què es revertien les retallades imposades sense cap consens polític i social pel govern del Partit Popular, principalment mitjançant una fórmula de revaloració que la limitava al 0,25% anual, i a un “factor de sostenibilitat” que reduïa la pensió inicial de les generacions de treballadors més joves en la mesura que evolucionés l’esperança de vida.

En aquella primera etapa de la reforma, que va comptar amb l’acord de les organitzacions empresarials, s’hi incloïa un primer paquet de mesures de reforç d’ingressos basades en un compromís de transferències de l’Estat de fins a un 2% del PIB anual i un nou sistema de cotització basat en ingressos reals per als treballadors autònoms, que es van concretar mitjançant diversos acords tripartits i l’aprovació de la Llei 21/2021 i el RD Llei 13/2022. A més, es preveia una 2a fase de negociació que havia de completar l’estructura d’ingressos per garantir el sistema públic de pensions substituint-ne l’opció de disminució de cobertura i protecció, per mantenir la fortalesa de la Seguretat Social, reforçant-ne el finançament.

Declaracions de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, sobre la proposta de reforma de les pensions

També les podeu escoltar en el següent àudio:

En aquesta segona fase es culminen les mesures d’increment d’ingressos d’origen contributiu. En aquest sentit, cal assenyalar l’increment progressiu de les bases màximes de cotització, que s’incrementaran fins a l’any 2050 un 38% per sobre del que ho faci la inflació, apropant-nos així a l’estàndard dels països europeus del nostre entorn, en elevar els actuals 53.940 euros anuals de base màxima fins als 75.000 el 2050, en euros constants.

Es garanteix també l’increment de bases màximes de cotització i totes les pensions, des de les mínimes fins a les màximes, amb l’IPC mitjà. Això garanteix completament el manteniment del valor real dels elements centrals de la nostra Seguretat Social, bases de cotització i pensions, que s’incorpora per primera vegada a la Llei General de Seguretat Social.

S’avança també de forma decisiva en la cotització per ingressos reals, en establir per totes les retribucions que excedeixin de la base màxima en cada moment, també de forma progressiva, una cotització de solidaritat per als salaris que superin la base màxima, i que contribuiran al sosteniment del sistema amb un tipus de cotització que oscil·larà entre l’1% i el 6% de la part dels salaris que superin la base màxima. Finalment, s’ha revisat el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) portant-ne el tipus progressivament fins a l’1,2% (1% a càrrec de les empreses i 0,2% a càrrec de les persones treballadores) fins a l’any 2050. Totes aquestes cotitzacions, a més de contribuir a reforçar la sostenibilitat del sistema públic de pensions, tenen un efecte retorn per a empreses i treballadors a través de la seva deduïbilitat fiscal a l’Impost de Societats i IRPF, contribuint amb això a finançar-les.

El conjunt de mesures de millora d’ingressos es veu acompanyada ara, a més, per la positiva evolució que registra la recaptació contributiva del sistema de Seguretat Social, com a conseqüència de la major estabilitat a l’ocupació i la millora d’ingressos derivada de la reforma laboral i l’increment del Salari Mínim Interprofessional.

Juntament amb les anteriors, les mesures de reducció de bretxa de gènere concentren el gruix d’actuacions incorporades a l’acord. S’ha inclòs així, l’increment dels períodes reconeguts com a cotitzats a 3 anys en cas de reduccions de jornada i excedència per tenir cura de fills, menors o familiars de fins a segon grau. S’estableix l’increment de la quantia del complement de la bretxa de gènere en un 10% addicional al que ho faci la inflació en els dos propers anys. Millora la fórmula d’integració de llacunes per a les dones treballadores, augmentant fins a 5 anys els períodes que es computen al 100% de la base mínima i fins a 2 anys addicionals els que ho fan al 80% d’aquesta referència.

Per la seva banda, la incorporació d’una garantia de suficiència en la quantia de les pensions mínimes i les pensions no contributives també desplega un efecte evident de reducció de bretxa de gènere, ja que 2/3 de les persones que són titulars d’aquestes prestacions són dones. Per primera vegada, s’incorpora una garantia a la Llei General de la Seguretat Social perquè el llindar de risc de pobresa actuï com a sòl de les pensions mínimes contributives i no contributives, a més d’incrementar-se amb caràcter general totes les pensions mínimes per sobre de la inflació els propers 4 anys i especialment la pensió de viduïtat amb càrregues familiars.

Finalment, la nova fórmula de període de càlcul també suposarà una millora de les pensions causades pels que tenen una carrera de cotització més precària i discontínua, un tret distintiu de la bretxa de gènere a l’ocupació. En aquest cas s’ha acordat que fins a l’any 2040 es garanteix el dret d’opció a la situació que sigui més beneficiosa per a cada persona pensionista: calcular la pensió amb els darrers 25 anys cotitzats o amb els millors 27 anys cotitzats del període dels darrers 29.

En resum, es completa una reforma de pensions mitjançant tres acords successius negociats en el marc del Diàleg Social entre el 2020 i el 2023, plenament alineada amb les quartes Recomanacions del Pacte de Toledo aprovades el novembre del 2020 amb un 80% de suport parlamentari, que ens situa en les condicions necessàries per preservar el sistema de pensions a Espanya davant dels reptes que ha d’abordar, reforçant-ne l’equitat, el finançament i la capacitat de protecció.

Una reforma de gran importància basada en dos pilars, més ingressos i més protecció.


Barcelona, 15 de març de 2023