CCOO lamenta l’oportunisme i la gesticulació de les patronals del sector de la gent gran, i que aquestes hagin malbaratat les oportunitats reals per a l’equiparació salarial

Des de CCOO volem explicar a les treballadores i treballadors perquè no hem participat en el manifest presentat el 25 de març per patronals i algun sindicat del sector de la gent gran. Des de CCOO de Catalunya no estem en contra d’aquesta reivindicació, ja que va ser precisament el moviment obrer organitzat el que va aconseguir que s’inclogués en l’article 23.2 de la declaració universal dels drets humans (1948) que afirma que “Tota persona té dret, sense cap discriminació, al mateixl salari pel mateix treball”.

El que el comunicat amaga és que l’equiparació salarial no és una responsabilitat exclusiva de l’Administració. Al contrari, les patronals han tingut ocasions per avançar en aquesta equiparació en el marc de la negociació col·lectiva i no ho han fet. Podien, per exemple, haver aplicat als salaris els successius increments de les tarifes que reben de la Generalitat . Però no ho van fer ni el  2020, ni el 2021 i ni el 2022 encara que ja els recollien els acords que van signar amb el Govern. Només ho han estat fent parcialment el 2023, i només ha estat gràcies a la pressió sindical. També han intentat ser garrepes en l’aplicació del conveni i en les pujades que aquest inclou.

A més, creiem que aquesta declaració es produeix en un moment inadequat: per què no es va plantejar tot plegat en el moment de l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat del 2021, 2022 i 2023? I per què es planteja ara, quan justament és segur que no n’hi haurà i estem davant unes eleccions?

Des de CCOO de Catalunya volem manifestar que estem cansats d’aquestes declaracions testimonials i oportunistes. Des de CCOO creiem que l’homologació de condicions no ha de ser exclusivament salarial, sinó que també ha de comprendre tots els altres drets socials i laborals, i que ha de donar-se en tot el sector dels serveis socials, ja que la reivindicació d’equiparació disgregada sectorialment únicament serveix per afeblir la força de les treballadores.


Des de CCOO, òbviament, exigim a les forces polítiques que es presenten a les eleccions del dia 12 de maig que incloguin en la seva futura acció de govern la creació d’un sistema de serveis socials i atenció a la persona de titularitat pública propi de Catalunya, en el qual el centre siguin les persones usuàries i unes condicions de treball dignes i suficients per a les treballadores i els treballadors. Això passa per l’equiparació salarial amb el sector públic, però també per la igualtat de gènere, la protecció de la salut, l’estabilitat en l’ocupació i pel respecte i la potenciació de la negociació col·lectiva.

Escolta la valoració de Manuel Fages, secretari de Polítiques Públiques de CCOO de Catalunya: