CCOO inicia una recollida de signatures per a demanar la jubilació als 60 anys per al personal de la Sanitat i sectors sociosanitaris

Segons l’article 206 de la Llei General de la Seguretat Social, l’edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en aquells grups o activitats professionals els treballs de les quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat. La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures en les plataforma change.org per a secundar que s’iniciï el procediment d’estudi per a establir coeficients reductors dirigits a rebaixar als 60 anys l’edat de jubilació en les activitats sanitàries i sociosanitàries.

La FSS-CCOO va registrar el mes d’octubre passat de 2021 un escrit davant la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, en el qual se li sol·licitava que s’iniciés el procediment d’estudi per a l’establiment de coeficients reductors dirigits a rebaixar als 60 anys l’edat de jubilació en les activitats sanitàries i sociosanitàries. Una petició que avui dia segueix sense tenir resposta per part de l’Administració i que ha portat a aquest sindicat a posar en marxa una campanya de recollida de signatures en suport a iniciar el procediment d’estudi per a establir coeficients reductors. CCOO té previst fer lliurament d’aquestes signatures al Ministeri de Sanitat a la fi d’aquest mes de juny de 2022 i no descarta un altre tipus d’actuacions si no obté resposta per part de l’Administració.

Segons l’article 206 de la Llei General de la Seguretat Social, l’edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en aquells grups o activitats professionals, els treballs de les quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat. Per a la FSS-CCOO, el treball realitzat en els sectors sanitaris i sociosanitaris requereix una elevada demanda física i psíquica. A mesura que augmenta l’edat dels treballadors i les treballadores, simultàniament va creixent el temps que porten exercint aquest treball, generant un desequilibri obvi entre les capacitats dels i les professionals, i els requeriments del lloc de treball. I tot això, condicionat per unes condicions de treball caracteritzades per alts índexs de sinistralitat, perillositat, insalubritat, toxicitat, treball per torns i treball nocturn.

El personal sanitari, amb les guàrdies, treballa en 30 anys l’equivalent a més de 40 anys d’altres professions; i per a aquest sindicat això s’ha de tenir en compte a l’hora de la jubilació, perquè mereix un tractament especial aplicant un factor de correcció en els anys cotitzats, com en altres professions amb penúria, perillositat, responsabilitat i exigències similars.

Així mateix, les i els professionals dels centres sociosanitaris i sanitaris ostenten un elevat índex d’accidents i malalties professionals. Atès que la seva principal activitat consisteix en el tractament i la cura de malalts, els problemes de salut laboral més importants que sofreix aquest personal prové del contacte físic i emocional que estableix amb els pacients. A les lesions musculoesquelètiques ocasionades per la càrrega de treball i la manipulació de malalts, cal sumar les patologies d’origen psicosocial (ansietat, depressió, alteracions digestives, trastorns del somni, etc.) impulsades per situacions d’estrès o de burnout (incapacitat de suportar l’elevada demanda emocional associada al treball).

Els fracassos terapèutics, l’atenció especial que necessiten molts malalts, els casos urgents, el treball a torns, la manera d’organitzar el treball, l’escassetat de recursos, etc., són factors determinants per a l’aparició d’aquests riscos que, d’altra banda, cada dia adquireixen més protagonisme, a més del contagi de malalties, més o menys perilloses, com la tuberculosi, l’hepatitis B i C o la SIDA, i actualment el Covid-19.

FIRMA LA PETICIÓ: https://chng.it/rtJrj28y