CCOO informa del resultat de la consulta sobre el conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP)

XHUP-Sociosanitaris i Salut Mental

El conveni de la XHUP-Sociosanitaris i Salut Mental es troba en ultraactivitat des de l’1 de gener del 2009. En aquests més de quatre anys ha estat impossible apropar postures entre la part sindical i la patronal. Davant la situació de bloqueig en la negociació el president de la mesa negociadora va proposar una mediació amb l’autoritat laboral (Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació).

CCOO, UGT i les patronals ACES, Consorci Sanitari i Salut i UCH vam acceptar la proposta, i Metges de Catalunya s’hi va adherir amb posterioritat.

Aquesta mediació va acabar, un cop més, i a causa de les exigències de les patronals, sense acord.

L’autoritat laboral, en qualitat de mediador, va fer una proposta mediadora finalista que, per responsabilitat, CCOO i UGT ens vam comprometre a portar als centres.

A la pregunta:
“Estàs d’acord amb la proposta mediadora que propiciarà el manteniment del conveni de sector de la XHUP-Sociosanitaris i Salut Mental?”
La resposta ha estat:
SÍ : 8.528 vots ( 43,85%)
NO : 10.919 vots (56,15%)

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 21 de juny de 2013