CCOO i UGT demanen a la Vicepresidenta 4° i ministra d’Hisenda Funció Pública reprendre l’agenda de negociacions al més aviat possible

L’Àrea Pública de CCOO i UGT Serveis Públics han expressat la seva intenció de remetre una carta a María Jesús Montero, vicepresidenta i ministra d’Hisenda i Funció Pública de la XV legislatura.

Tots dos sindicats exhorten a Montero a continuar treballant sobre la base dels compromisos adquirits en l’Acord marc per a una Administració Pública del segle XXI, i que continua vigent fins a finals de 2024.

Les organitzacions sindicals han assenyalat que és prioritari culminar i implementar les mesures que es recullen en l’Acord marc segle XXI. S’han d’abordar matèries pendents com la jubilació parcial anticipada del personal funcionari; la classificació professional i la definició del caràcter mínim dels permisos i dies addicionals de vacances. Aquestes millores van quedar arracades després de l’avançament electoral i, una vegada nomenat el nou govern, no hi ha raons per a retardar la seva negociació i aplicació.

A més, s’ha insistit en la necessitat d’impulsar la plena aplicació de la classificació professional de l’article 76 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (TREBEP).

En un altre ordre de coses, el Ministeri i les organitzacions sindicals signants continuen treballant sobre la base dels compromisos de l’Acord, per la qual cosa reclamen que s’implementi la jornada ordinària de 35 hores en l’Administració General de l’Estat i la culminació de la negociació per a aprovar la Llei de Funció Pública, que va quedar en suspens després de l’avançament electoral.

La concreció d’aquestes matèries contribueix a millorar els drets i condicions de treball de les empleades i empleats públics. Contínua sent prioritari per a totes dues organitzacions el seguiment de la signatura de plans d’Igualtat en les diferents Administracions i el seu registre.

Tots dos sindicats expressen que “no podem parlar d’una Administració del Segle XXI sense parlar de Digitalització, carrera professional o mobilitat interadministrativa”.