CCOO exigeix per carta a la ministra de Sanitat la posada en marxa de l’especialitat d’Infermeria Mèdico-Quirúrgica

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO)va presentar ahir un escrit dirigit a la ministra de Sanitat, Mónica García, en el que se li exigeix una solució urgent per a l’especialitat de Mèdic-Quirúrgica, a través de una proposta de desdoblegar l’especialitat. Així mateix, el sindicat sol·licita el desenvolupament complet de la resta d’especialitats d’Infermeria en totes les Comunitats Autònomes.

El Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre Especialitats d’Infermeria, creava set especialitats dins de la professió infermera i establia tres maneres d’obtenir l’especialitat, entre les quals es trobava la via excepcional, a través d’una prova específica excepcional.

Des de la FSS-CCOO s’aposta fermament per les especialitats d’Infermeria i, per això, defensa que l’especialitat mèdic-quirúrgica, encara sense solució i oblidada pel Ministeri, necessita urgentment d’una revisió per a la seva posada en marxa.

CCOO presenta una proposta de canvi per dues noves especialitats:

▪ Infermeria crítica i d’urgències, que englobaria les àrees d’urgències, emergències, reanimació,quiròfans, perfusionistas, trasplantaments, diàlisis, cremats i UCI.

▪ Infermeria de cures pal·liatives i infeccioses, que englobaria les àrees d’infecciosos, cures pal·liatives i malalties oncològiques.

Amb aquesta proposta, la FSS-CCOO entén que el sentit de l’especialitat Mèdic-Quirúrgica ha de ser més específic, per a donar sentit al que realment es pretén amb la creació de les especialitats.

La implantació de les especialitats d’Infermeria dins del territori nacional presenta un panorama certament irregular, ja que existeixen especialitats desenvolupades plenament, quant a Borses d’Ocupació i accés a l’ocupació pública, en algunes Comunitats Autònomes, mentre que en unes altres el desenvolupament és parcial o fins i tot inexistent.

CCOO aposta, a més, per nous processos excepcionals per a l’obtenció del títol d’especialista,que rescatin a milers de professionals que han desenvolupat les mateixes funcions durant aquests últims anys en serveis que donen peu a l’obtenció de l’especialitat i que repercutiran positivament en el desenvolupament de la professió infermera i de les pròpies especialitats.

Així mateix, la FSS-CCOO exigeix l’immediat desenvolupament i ple reconeixement en el conjunt de l’Estat de les Especialitats d’Infermeria, amb una urgent definició dels llocs de treball i el desenvolupament efectiu de les seves funcions en les Comunitats Autònomes.