CCOO espera que el nou ministre de Sanitat doni solució als greus problemes que pateix el sistema sanitari

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) valora el relleu que es produeix en el Ministeri de Sanitat com una oportunitat per a escometre el necessari impuls de coordinació i lideratge que aquest Ministeri ha d’exercir per a fer front als molts i greus problemes que actualment estan oberts en la Sanitat espanyola, una tasca que, segons el parer d’aquest sindicat, la ministra sortint, Carolina Dárias, no ha dut a terme amb èxit.

CCOO espera que el nou titular del ministeri de Sanitat, José Manuel Miñones, exerceixi aquesta necessària labor de lideratge i coordinació amb les Comunitats, que arribi a implementar mecanismes de control de la despesa farmacèutica i de les externalitzacions de serveis sanitaris; que prioritzi les millores necessàries per a retornar el protagonisme i la solvència dins del Sistema Nacional de Salut (SNS) a l’Atenció Primària de Salut; però també que dignifiqui i millori el finançament i les condicions laborals de les persones que sustenten la recerca biomèdica al país.

Així mateix, la FSS-CCOO desitja que amb aquest canvi en el Ministeri s’avanci en el diàleg amb els agents socials d’un sector tan important com el sanitari, en el qual existeixen negociacions en marxa la finalització de les quals amb èxit és prioritària, com la modernització de la norma fonamental que regeix al personal del SNS, l’Estatut Marc. També és prioritari tancar un acord per a establir un sistema homogeni de carrera professional, una cartera de serveis comú i un marc d’equivalències de categories professionals, i un altre retributiu i de drets laborals, entre altres assumptes.

Coincidint amb aquest canvi de titularitat en el Ministeri de Sanitat, la FSS-CCOO recorda al Govern d’Espanya que el finançament que els Pressupostos Generals de l’Estat contemplen per al sistema sanitari és insuficient i es troba molt allunyada dels països més avançats del nostre entorn, la qual cosa condiciona dèficits estructurals de plantilles que estan suposant una deterioració evident de la qualitat assistencial que rep la ciutadania.

“Hi ha molta feina que queda per fer, per la qual cosa desitgem al nou ministre èxit en la seva gestió en aquesta nova marxa que inicia. Reiterem la disposició de la FSS-CCOO per a avançar en totes aquestes línies estratègiques”, explica el secretari general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz.