CCOO acorda la recuperació d’ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

Suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats

Entre
altres mesures, el salari s’incrementa entre un 6,1 i un 8,8% en tres
anys, es recupera la capacitat de negociació de les 35 hores, la
prestació del 100% del salari en casos d’incapacitat temporal i el
desenvolupament de plans d’igualtat i formació.“Aquest
acord suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats a tres
milions d’empleades i empleats públics, però seguirem exigint i
mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb
l’excusa de la crisi”.

CCOO,
primer sindicat de les administracions públiques, signa avui un
acord global amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que suposarà
l’increment dels salaris entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, la
recuperació d’ocupació i l’estabilització de les places temporals en totes
les administracions, i la reposició de la negociació col·lectiva per
aproximadament tres milions de treballadores i treballadors.

Per a CCOO,
l’acord suposa “l’inici de la recuperació dels drets arrabassats a
aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar
absolutament tot el que han perdut amb l’excusa de la crisi”.
Salaris


Segons
l’acordat, els salaris s’incrementaran entre un mínim del 6,1% i màxim
del 8,8% per al període 2018-2019-2020. A això cal afegir-li un 0,75% de
fons addicionals garantits per al conjunt dels tres anys.
Para CCOO,
aquesta partida de fons addicionals es podria destinar, entre altres, a
eliminar la bretxa salarial entre dones i homes i apujar els salaris més
baixos. En qualsevol cas, serà objecte de negociació col·lectiva.
En 2018, la
pujada serà d’un 1,75%, més un 0,20% de fons addicionals. En 2019 un
2,25%, més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons
addicionals. Per 2020, un 2%, més un variable de l’1% en funció del PIB,
més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l’objectiu de dèficit
el 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.
Condicions de treball


Quant a
condicions laborals, l’acord suposa la devolució de la capacitat de
negociació de les 35 hores a les administracions que les tinguessin i
que compleixin els objectius en matèria d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de
despesa.
Així mateix
s’ha acordat, entre altres mesures, la devolució del 100% del salari en
casos de baixa per incapacitat temporal, el foment dels plans
d’igualtat i mesures de corresponsabilitat en totes les administracions públiques, l’impuls de la formació o l’anàlisi sobre la jubilació
parcial d’alguns col·lectius.
Ocupació


OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA
Quant a
ocupació, s’ha pactat per al 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes
les administracions públiques que hagin complert els objectius
d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es
podrà elevar al 108% en els casos d’aquells sectors o àmbits que
requereixin un esforç addicional d’efectius. A les administracions
locals, el 108% podrà elevar-se si manquen de deute viu o si per
increment de població en els pròxims anys han de prestar nous serveis.
Les administracions públiques que no hagin complert l’objectiu de dèficit,
deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en
sectors prioritaris (sanitat, educació, justícia i serveis socials,
principalment) i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seva
taxa en sectors o àmbits que requereixin un reforç addicional.
Així mateix s’ha aprovat una taxa del 115% per a forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies autonòmiques i locals.
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL – PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Estabilització
de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i
ininterrompuda en els tres anys anteriors el 31 de desembre del 2017, per
reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. Aquestes places se
sumarien a les prop de 300.000 que incloïa l’acord signat al març.
Segons l’EPA del quart trimestre del 2017, la temporalitat en el sector
públic aconsegueix el 24% i cal destacar que la taxa entre les dones es
manté en gairebé deu punts per sobre de la dels homes (28,4% davant del
18,6%).