CCOO abandona el Pacte Nacional de Salut

La proposta d’acord intenta acontentar tothom sense incidir en les mancances del sistema sanitari

CCOO hem decidit abandonar el Pacte Nacional de Salut per les importants discrepàncies que mantenim amb la darrera versió del document, en la qual s’han eliminat o no s’han incorporat moltes de les aportacions que considerem imprescindibles per garantir un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. Entenem que s’ha preferit elaborar un document que intenta acontentar tothom i que per aquest motiu no incideix en les mancances i ineficiències del sistema.

La proposta de pacte no garanteix una sanitat d’accés universal, considerada com un dret de ciutadania, perquè no fa referència a la retirada de la condició prèvia de 3 mesos d’empadronament per tenir dret a l’atenció primària en el cas d’immigrants en situació irregular; considera el sistema de copagaments com a font de finançament i culpabilitza els usuaris de fer “consums inadequats”; no aposta clarament per la transparència, que es considera un mer recull de dades de resultats; en les entitats privades amb ànim de lucre se suprimeix la proposta de limitar-ne els beneficis; no es compromet a la despolitització de la gestió del sistema i dels centres sanitaris; no fa referència a buscar fórmules per tal que les mútues i asseguradores laborals, d’accidents de trànsit, esportives i escolars es facin càrrec d’aquella part dels costos que sent de la seva responsabilitat actualment es traslladen al sistema públic, etc.

CCOO considerem que les veritables estructures d’Estat són les que contribueixen a la cohesió social; entre elles, la sanitat és fonamental, sobretot en moments de crisi econòmica en què és més necessari que mai mantenir serveis públics potents que contribueixin a l’equitat i a evitar l’exclusió social.

Defensem una sanitat pública concebuda com un dret de ciutadania, en la qual és imprescindible un replantejament radical de tots el copagaments, que en cap cas han de tenir finalitat recaptatòria ni significar una barrera d’accés. La cartera bàsica de prestacions sanitàries ha de ser elaborada seguint criteris tècnics i d’acord amb l’evidència científica i amb independència de grups de pressió o interessos polítics. Així mateix, és imprescindible professionalitzar la gestió del sistema i dels centres sanitaris; els gestors han de ser nomenats seguint procediments públics i reglats en base a criteris estrictament professionals i absolutament independents de la conjuntura política.

Al nostre web trobareu més informació sobre els motius que expliquen el desacord de CCOO amb el document i les propostes fetes durant els mesos que ha durat el debat del Pacte:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_decàleg.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_curta.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_extensa.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 6 de febrer de 2014