Protocol de prevenció de l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral

El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina és el marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions.

El protocol d’assetjament psicològic laboral (PAL) és una eina preventiva que té la finalitat d’erradicar les conductes d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

La web de la Generalitat de Catalunya posa a disposició del personal de funció pública i en l’àmbit de la prevenció i salut laboral, tot el que cal saber en relació al protocol de prevenció de l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral

1