Gràfiques, paper i fotografia

Grafiques Paper Fotografia

El sector de Paper, Gràfiques i Fotografia està estructurat pels convenis d’àmbit estatal següents:

Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartró


La indústria del paper i el cartó comprèn dues grans branques d’activitat, que són:

 • La producció de polpa o pasta de paper com a matèria primera.
 • Les manufactures de paper i cartró.


Aquestes manufactures inclouen el paper premsa, el paper d’impressió i escriptura, el segment del paper tisú (paper absorbent per a usos higiènics i sanitaris), el que es coneix com a línia marró (cartró ondulat, paper kraft per a sacs i cartonet) i papers especials .

Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars

El sector de les Indústries Gràfiques Inclou, atenent a les diferents fases del procés productiu, específicament els següents segments:

 • La preimpressió
 • La impressió
 • Els acabats
 • L’enquadernació
 • Els manipulats de paper i cartró.

Conveni col·lectiu per a la indústria fotogràfica

El subsector de la fotografia comprèn les empreses dedicades a l’activitat de:

 • Fotògraf amb galeria o sense galeria.
 • Establiments mercantils dedicats únicament i exclusiva a la venda d’aparells, articles o productes fotogràfics.
 • Empreses dedicades a l’explotació de Cabines Fotogràfiques sense operador.
 • Empreses dedicades a la microfotografia.
 • Empreses dedicades a la fotografia aèria.
 • Empreses dedicades a digitalització, arxiu i custòdia de documents.

També es regeixen per aquest conveni les que es dediquin a la reproducció d’imatges, en ampliacions o en miniatures i les que tinguin com a activitat la il·luminació dels originals impressionats amb finalitats comercials o propagandístiques.

Actualitat sobre el sector