Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2022

A la fitxa sindical elaborada pel sector d’administració local ens podem informar respecte dels següents punts:

– Increments salarials

– Oferta pública d’ocupació per al 2022

– Sectors prioritaris amb taxa de reposició del 120 %

– Elements no computables a la taxa de reposició

– Com s’ha de calcular la taxa de reposició

CAL SABER QUE:

Qualsevol empresa de més de 50 treballadors i treballadores està obligada a comptar amb un 2 % de persones amb discapacitat o adoptar mesures alternatives.