Fitxa Sindical número 11 (febrer 2020)

Les mobilitzacions i accions reivindicatives dutes a terme per CCOO per a exigir la derogació de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, que permetia l’acomiadament per baixes mèdiques justificades, han donat el seu fruit.El Consell de Ministres ha provat la seva derogació, donant així resposta a la pressió sindical i a alarma social que s’havia generat després de la sentència del Tribunal constitucional que avalava aquest tipus d’acomiadaments pel simple fet d’estar de baixa mèdica justificada.
L’acomiadament per baixes mèdiques, que permetia l’art. 52 d), era un dels aspectes més cruels de la reforma laboral de 2012, ja que  anteposava la productivitat o els resultats de les empreses a la salut de les treballadores i treballadors.Per a CCOO era de justícia suprimir aquest article de l’Estatut dels Treballadors, ja que emparava la discriminació, culpabilitzava a les treballadores i treballadors i els impedia exercir els seus drets, com és el dret a la recuperació efectiva de la salut.
Podeu veure la nova redacció de l’article 52 ET aquí