Polítiques socials

Percentatge de PIB destinat a despesa pública en educació

Dades en %
Més informació »

Percentatge de PIB destinat a despesa pública en sanitat

Dades en %
Més informació »

Despesa pública en protecció social

Dades en %. Les darreres dades disponibles de Catalunya són de l’any 2014.
Més informació »

Impacte de les transferències socials en reducció de la pobresa

Dades en %
Més informació »