Macroeconomia

IPC harmonitzat (variació anual)

Dades en %
Més informació »

PIB per càpita en paritat de compra

Dades en €
Més informació »

Taxa de variació interanual del PIB

Dades en %
Més informació »

Variació del cost unitari del treball

Dades en %
Més informació »