Flecha Ccoo
L’Eurobaròmetre social de CCOO de Catalunya

Mapa de l'Europa Social

L’EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, és un eina per comparar les dades estadístiques relatives al desenvolupament econòmic, social i laboral de la Unió Europea i Catalunya. La seva finalitat és la d’aportar dades contrastades per tal d’avaluar l’estat de la convergència social a la Unió Europea.

L’EUROSTAT, l’Oficina Estadística de les Comunitats Europees, constitueix la font bàsica per a l’elaboració de l’Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya. Quan aquest no ofereix dades d’àmbit regional hem fet servir les proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cadascun dels indicadors –que s’agrupen per temes- presenta un acceleròmetre on l’agulla assenyala la dada més recent de Catalunya. Els camps en verd mostren la situació positiva a partir de la mitjana europea i en vermell les dades negatives en comparació amb la mitjana de la Unió. En cada acceleròmetre hi ha un enllaç per accedir a les taules de l’indicador que representen i a un gràfic amb les corbes corresponents a cada país per poder comparar la nostra situació tant en relació amb la mitjana com amb els diversos estats de la Unió que desitgeu.

Actualitzat el desembre de 2021