Flecha Ccoo
L’Eurobaròmetre social de CCOO de Catalunya

Mapa de l'Europa Social

L’EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, és un eina per comparar les dades estadístiques relatives al desenvolupament econòmic, social i laboral de la Unió Europea i Catalunya. La seva finalitat és la d’aportar dades contrastades per tal d’avaluar l’estat de la convergència social a la Unió Europea.

L’EUROSTAT, l’Oficina Estadística de les Comunitats Europees, constitueix la font bàsica per a l’elaboració de l’Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya. Quan aquest no ofereix dades d’àmbit regional hem fet servir les proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cadascun dels indicadors –que s’agrupen per temes- presenta un acceleròmetre on l’agulla assenyala la dada més recent de Catalunya. Els camps en verd mostren la situació positiva a partir de la mitjana europea i en vermell les dades negatives en comparació amb la mitjana de la Unió. En cada acceleròmetre hi ha un enllaç per accedir a les taules de l’indicador que representen i a un gràfic amb les corbes corresponents a cada país per poder comparar la nostra situació tant en relació amb la mitjana com amb els diversos estats de la Unió que desitgeu.

Les dades de Catalunya

  • L’any 2020 l’economia catalana presenta un molt important decreixement del -11,7%, a causa dels efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19. Aquesta reducció del PIB de Catalunya dobla la que pateix la mitjana de la UE (-5,7). La recuperació que es produeix el 2021 (5,8) és lleugerament superior a la de la mitjana de la Unió.
  • La capacitat mitjana de compra per habitant a Catalunya està per sobre de la mitjana de la Unió Europea i se situa en la part mitjana de la taula.
  • La taxa d’atur és la pitjor després de la grega i de l’espanyola. Destaca negativament la taxa d’atur dels joves que quadruplica la taxa mitjana europea, i és la quarta més alta després de les d’Espanya, Grècia i Itàlia.
  • La taxa de temporalitat de Catalunya és la tercera més alta de la UE, després d’Espanya i dels Països Baixos.
  • El percentatge de treball a temps parcial involuntari (no desitjat) a Catalunya és molt superior a la mitjan europea i se situa en setè lloc després de Romania, Itàlia, Xipre, Espanya, Grècia i Bulgària.


Dades actualitzades el desembre de 2022