Ocupació

Taxa total d’activitat

Dades en %
Més informació »

Taxa d’activitat dels homes

Dades en %
Més informació »

Taxa d’activitat de les dones

Dades en %
Més informació »

Taxa d’activitat dels joves

Dades en %
Més informació »

Taxa total d’ocupació

Dades en %
Més informació »

Taxa d’ocupació dels homes

Dades en %
Més informació »

Taxa d’ocupació de les dones

Dades en %
Més informació »

Taxa d’ocupació dels joves

Dades en %
Més informació »

Bretxa de gènere en ocupació

Dades en %
Més informació »

Taxa total d’atur

Dades en %
Més informació »

Taxa d’atur dels homes

Dades en %
Més informació »

Taxa d’atur de les dones

Dades en %
Més informació »

Taxa d’atur dels joves

Dades en %
Més informació »

Taxa d’atur de llarga durada

Dades en %
Més informació »