Contacta

Sabadell

Rambla, 75
08202 Sabadell
Tel. 93 715 56 00
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Sabadell

Terrassa

Unió, 23
08221 Terrassa
Tel. 93 780 71 66
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Terrassa

Cerdanyola

Fontetes, 18
08290 Cerdanyola
Tel. 93 586 35 10
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Cerdanyola del Valles

Rubí

Plaça Jaume Pla i Pallejà, 5
08191 Rubí
Tel. 93 586 18 50
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Rubí

Manresa

Pg. Pere III, 60 – 62
08242 Manresa
Tel. 93 873 00 00
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Manresa

Berga

Plaça Viladomat, 24 baixos
08600 Berga
Tel. 93 821 26 55
www.ccoo.cat/vocc-catc

Mapa de situació de CCOO a Berga