La reforma laboral millorarà les condicions laborals de la classe treballadora

Malgrat les dificultats pel consens entre les forces polítiques, la validació que ha fet el Congrés dels Diputats de l’acord de la Reforma Laboral tindrà conseqüències directes, immediates i positives en la vida de moltes persones treballadores, sobretot les dones, els joves i els migrants que suporten una major precarietat. Aquest és un acord entre els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) i les  patronals que, des que es va implementar a finals d’any com a decret llei, ha millorat ja els drets i les vides de molta gent treballadora.

Amb aquesta nova llei el contracte indefinit es converteix en la norma i les contractacions temporals només es podran dur a terme per causes molt ben justificades, i no podran durar més de sis mesos ni encadenar-se durant més de divuit mesos sense esdevenir indefinits. Aquestes causes són algunes campanyes puntuals, com ara Nadal o èpoques de collita, o la substitució d’un treballador o treballadora que tingui dret que li guardin la plaça.

 S’elimina també el contracte d’obra i servei, que era una de les grans fonts de precarietat i frau. I, a més, es recupera la ultraactivitat i la prevalença dels convenis sectorials sobre els d’empresa, cosa que ens dona més força a les taules de negociació perquè deixa de penjar sobre nosaltres l’espasa de Damocles d’haver de començar des de zero si no arribàvem a acords, una amenaça que feia que el temps corregués en contra dels treballadors i treballadores quan tocava seure’s a negociar.

A més, amb la Reforma, aquestes millores ja no deixaran fora les persones que estiguin treballant per a una contracta o una subcontracta, ja que esdevé obligatòria l’aplicació del conveni sectorial a totes elles, cosa que evita la trampa de les empreses multiserveis, que fins ara sempre trobaven un conveni més lesiu per aplicar a la plantilla.

I pel que fa al frau de llei, s’elimina, també, la possibilitat que permetia convertir els contractes formatius en una manera de contractar persones treballadores joves amb un cost baixíssim. Per tant, en els nous contractes formatius caldrà definir un pla formatiu molt concret, i estaran retribuïts amb una quantia no inferior a l’SMI.

 D’altra banda, es crea un nou mecanisme, el RED, que farà que l’acomiadament ja no sigui la primera opció a aplicar quan les empreses passin per dificultats o un sector s’hagi de reconvertir. Aquest mecanisme, similar al funcionament dels ERTOs ,que tan bé han funcionat  durant la pandèmia, estarà dotat a través d’un fons RED de sostenibilitat de l’ocupació. El RED  sota autorització administrativa i per al temps màxim d’un any, s’aplicarà en dos supòsits: quan es donin necessitats de requalificació i transició professional en un sector (per un canvi tecnològic, logístic, etc., que obligui a una reconversió) o quan el cicle econòmic advers ho faci necessari. En el primer cas, les mesures podran prorrogar-se durant dos períodes de sis mesos cadascun.

Finalment, a CCOO ens hauria agradat que tots els partits polítics, i en particular els d’esquerres, s’haguessin mostrat disposats a respectar l’acord assolit dins el marc del Diàleg Social, perquè és una garantia que la Reforma Laboral s’apliqui amb eficàcia i beneficiï a moltes persones, sobretot les dones, els joves i els migrants perquè són els col·lectius que tenen unes condicions laborals pitjors.

Mercè Puig Cañellas
Secretària General de CCOO de Tarragona