Frenem els preus, evitem la pobresa

Amb profunda preocupació i profund malestar assistim a una embogida pujada dels preus, que, des de fa mesos, patim al nostre país. Continuem superant rècords a les nostres factures de la llum, el gas o els carburants. El cost dels productes bàsics d’alimentació s’està tornant inassequible, i l’alça de les matèries primeres fa encarir els processos de producció, i això es trasllada a la resta de béns i serveis.

El deteriorament de les condicions de vida de les persones treballadores, del teixit productiu i del conjunt de la ciutadania és més que palpable. Dia rere dia les factures de la llum, la calefacció, la benzina, els aliments, l’habitatge o el transport augmenten i requereixen cada vegada més recursos econòmics.

El conjunt de la societat pateix aquesta delicada situació, però són les persones més vulnerables les que suporten una realitat més cruel. La desigualtat i la pobresa ja eren problemes greus previs a aquesta conjunura inflacionista i de pujada de preus, però ara s’han accentuat fins a límits insuportables.

Mentre l’oligopoli de les empreses energètiques obté beneficis històrics, milions de persones usuàries, centenars de milers de petites i mitjanes empreses de treballadors i treballadores autònoms i professionals o els sectors productius d’alt consum energètic es veuen fortament perjudicats.

Tot fa preveure que la injustificable guerra a Ucraïna, provocada per la invasió russa, tindrà com a conseqüència un augment encara superior de la inflació, la qual cosa posa en risc l’accés a béns i serveis essencials, la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, i intensifica els problemes de desigualtats i pobresa.

Davant d’aquest escenari és urgent que la Unió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya actuïn de manera contundent i en benefici de la majoria de la ciutadania. Tenen l’obligació d’estendre les iniciatives que siguin necessàries per posar fre a la pujada de preus, per tallar d’arrel comportaments especulatius amb l’energia o els béns i serveis, i, per descomptat, protegir i donar seguretat al conjunt de la ciutadania.

Tot i que el govern de l’Estat ha posat en marxa algunes mesures com la rebaixa de 20 cèntims en els carburants, la fixació d’un preu màxim del gas que serveix de referència per determinar el preu de l’electricitat i rebaixar-lo, la limitació dels preus dels lloguers i dels acomiadaments objectius, l’increment de l’ingrés mínim vital i del bo social, són insuficients per sortir d’aquesta situació econòmica tan difícil.

El Govern espanyol, a més de les mesures que ha establert cal que:

  • S’impulsi la transició energètica cap a les renovables per aconseguir sobirania energètica i mitigar la crisi climàtica mitjançant un impuls legislatiu i territorialment planificat i consensuat.
  • S’aprofitin els fons europeus per impulsar la transició verda mitjançant la localització de projectes industrials sostenibles, creant ocupació de qualitat a Catalunya minvant la dependència energètica dels combustibles fòssils.
  • Es doni suport a les empreses electrointensives per reduir la seva exposició a la volatilitat del preu de l’energia, lligat al manteniment de l’ocupació i de la producció.
  • S’actuï urgentment sobre la mobilitat i el transport, augmentant considerablement la freqüència de pas i l’oferta del transport públic col·lectiu, rebaixant-ne el preu i ampliant l’oferta multimodal sostenible.
  • Es posi fi als beneficis abusius de l’oligopoli energètic, augmentant els impostos sobre els beneficis de les companyies elèctriques, recuperant el control públic de la generació hidroelèctrica tal com es fa amb un bé públic com és l’aigua.
  • Es mantingui la rebaixa d’impostos sobre la factura de la llum que afecta totes les llars i que s’estengui també temporalment als hidrocarburs (gas natural, gasoil, benzina, butà…), que paguen impostos especials i que tenen gran afectació en alguns sectors econòmics i de treball autònom.
  • S’impulsin mesures fiscals equitatives que augmentin l’aportació de les rendes salarials més altes, les del capital i les dels beneficis empresarials, als ingressos públics.
  • S’activi el mecanisme RED en la seva modalitat cíclica per protegir les persones treballadores i les empreses en el moment en què s’aturi l’activitat, per evitar, així, els acomiadaments, i que s’executin mecanismes similars per als treballadors i treballadores autònoms i professionals.
  • Es protegeixin les llars més vulnerables mitjançant la creació d’un consum mínim vital energètic, ampliant el bo social elèctric i tèrmic, incrementant el consum subvencionat i adaptant els límits de renda de les persones beneficiàries i la quantia del bo social.
  • S’asseguri el poder adquisitiu de les persones mitjançant la recuperació de les clàusules de revisió salarial a tots els convenis per no continuar patint la greu pèrdua de poder adquisitiu de les treballadores i treballadors que es va produir durant les crisis anteriors. També cal lligar, a l’augment dels preus, les revisions salarials del personal públic.

Des de CCOO lluitarem al carrer i en el marc del diàleg social per frenar els preus i protegir les persones, sobretot, les més vulnerables.

Mercè Puig Cañellas
Secretària General de la UI de CCOO de Tarragona.