No a la privatització del Centre d’Acollida Mare de Déu de la Mercè

A causa del dèficit estructural de plantilla d’educadors i educadores socials, la Direcció del Centre d’Acollida
Mare de Déu de la Mercè va demanar a DGAIA un redimensionament de la plantilla per tal de poder donar
resposta i cobertura a les múltiples necessitats dels infants i joves que ingressen al centre. Tanmateix, el
26/01/2023 en reunió de la CIVE, els sindicats vam defensar la mateixa postura i necessitat. La resposta als
treballadors i treballadores no es va produir fins al passat dilluns 17 d’abril, quan l’equip educatiu del Centre
d’Acollida Mare de Déu de la Mercè, va ser convocat per la Direcció del centre a una reunió extraordinària.
Es va comunicar doncs que l’informe elaborat i entregat a la DGAIA i a la Directora Territorial, sol·licitant el
redimensionament de la plantilla havia estat denegat. El motiu que es va al·legar per refutar la proposta és
que el capítol 1 està tancat i que l’administració ha decidit externalitzar una part del centre d’acollida en
règim de concert social i gestió delegada, atorgant a l’empresa concessionària 658000€ per la gestió de la
mateixa dins el període de març a desembre de 2023, pel que es calcula que anualment suposarà una
despesa d’aproximadament 1 milió d’euros.


Actualment el C.A. La Mercè està organitzat en 3 llars: Llar Mestral (infants de 4 a 12 anys, 24 places), Llar
Tramuntana (noies de 12 a 18 anys, 14 places) i Llar Xaloc (nois de 12 a 18 anys, 10 places).
Així doncs, després de ser coneixedors de la notícia, les organitzacions sindicals més representatives del
col·lectiu d’educadores i educadors del centre d’acollida, volem manifestar el següent:

 1. Aquest procés d’externalització pretén delegar la gestió d’una de les llars, en concret la Llar Xaloc on
  treballa un Equip Educatiu de 15 educadors i educadores. Acció que, com s’ha dit, suposarà una
  despesa anual de gairebé 1 milió d’euros.
 2. Remarcar que el Centre d’Acollida Mare de Déu de la Mercè, l’únic centre d’acollida públic a la
  província de Tarragona, ja va patir l’externalització en règim de concert social i gestió delegada de la
  Llar Llevant l’any 2003.
 3. El C.A. La Mercè sempre ha estat en situació de sobreocupació i/o atenent a infants i joves amb
  necessitats molt específiques. Aquesta situació s’ha anat superant amb la implicació de les
  treballadores i treballadors del centre i, quan ha estat necessari, amb la contractació de personal
  qualificat amb la funció de reforç educatiu. La despesa econòmica extra d’aquests reforços puntuals
  és incomparable amb el que suposarà l’externalització de la llar que es pretén adjudicar a la
  iniciativa privada. Malgrat tot, sabem que els contractes de reforços han quedat desestimats i, per
  aquest motiu, creiem que s’han de valorar alternatives que garanteixin una atenció adequada als
  infants i adolescents amb necessitats educatives especials i, a la vegada, mantinguin la qualitat de la
  tasca educativa construïda i reformulada al llarg dels anys per l’Equip Educatiu del centre.
 4. La manca de recursos específics per atendre als infants i joves i, sobretot, als que presenten
  necessitats específiques, és l’autèntic problema al qual cal donar solució. La falta d’aquests recursos
  específics és la que perpetua la seva estada més enllà dels sis mesos establerts, arribant a viure al
  centre dos anys, ja que no existeix un recurs idoni on poder derivar-los i on siguin atesos
  correctament.
 5. L’Equip Educatiu de la Llar Xaloc, al llarg dels anys, ha estat capaç de reformular i reconstruir la tasca
  educativa realitzada amb els adolescents. La qualitat del treball amb adolescents ha estat sempre el
  principal objectiu. No tenir en compte el saber fer d’aquest Equip Educatiu i optar per
  l’externalització de la llar evidencia la manca d’importància que la DGAIA dona a la qualitat de la
  tasca educativa i, per tant, a la millora de la situació de desemparament d’aquests joves.
 6. Volem mostrar l’absolut rebuig a l’intent de transformar en gestió delegada una part d’aquest servei
  públic. A Catalunya, l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de desemparament ja es troba
  externalitzada en excés. Cal tenir en compte que els centres públics destinats a oferir una
  alternativa vivencial a la família quan cal una separació no suposa ni el 10% del volum total de
  centres que s’hi dediquen. (14 d’un total de 144, segons dades de l’idescat.cat referides a l’any
  2021)
 7. És del tot inassumible que en un moment social en què es torna a fer valdre tot allò que és públic, el
  Departament de Drets Socials i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en
  particular pretenguin externalitzar un servei que ara per ara és públic. No hi ha cap motiu ni social
  ni econòmic que ho justifiqui.

Davant d’aquesta situació i arran la reunió esperpèntica que es va produir el passat dimarts 18 d’abril de
2023 amb els responsables territorials de DGAIA a Tarragona, els quals tan sols van dir que els motius
d’aquesta privatització eren l’única manera d’alleugerir la càrrega de treball del centre, les seccions
sindicals d’UGT i CCOO al Departament de Drets Socials sol·licitem una reunió urgent amb la Directora
General de DGAIA i amb el Secretari General del Departament de Drets Socials on exposarem, al marge
de les seves explicacions, el nostre absolut rebuig a aquesta mesura i reclamarem l’aturada d’aquest
procés d’externalització.


Podeu trobar la veracitat sobre el que estem denunciant al DOGC


En concret, és el que fa referència a l’Annex 1 Lot 1, Llar Gregal (que no és altra que l’actual Llar Xaloc del
C.A. La Mercè).

Descarrega la carta oberta


Seccions sindicals de CCOO i UGT al Departament de Drets Socials

Whatsapp Image 2023 05 05 At 11 23 50