CCOO valora positivament el preacord sobre el conveni de Falck

CCOO d’Indústria valora positivament el preacord sobre el conveni col·lectiu de Falck que aquesta setmana ha estat ratificat en assemblea per la plantilla per una àmplia majoria. Amb aquest acord es garanteix el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores i s’assoleixen algunes millores, i es posa fre a les intencions de l’empresa de precaritzar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.

El conveni acordat tindrà vigència per al període 2021-2024. En matèria salarial preveu els increments següents: per al 2021 s’estableix que la revisió acumulada del conveni anterior (4,9 %) i l’increment per a aquest any no poden estar per sota  de l’IPC del 2021, se situa així en un 2 %. Pel que fa als anys 2022, 2023 i 2024, es preveu un increment d’un 2,2 % per a cada any, i s’acorda que al finalitzar la vigència es revisaran les taules amb la diferència de l’IPC acumulat dels 3 anys i la suma dels increments acordats, i es garanteix que la revisió acumulada al final de la vigència serà mínim d’un 10 %.

En el cas dels treballadors i treballadores auxiliars (les categories més baixes), la revisió de les taules serà sempre un 2,5 % més de l’increment que s’ha d’aplicar.

El preacord assolit també regula les vacances segons la proposta social i estableix mesures per afavorir la conciliació de les persones treballadores, mitjançant la regulació dels descansos per compensar les hores extres i les guàrdies, o la borsa d’hores. També s’ha acordat la realització de reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut, a més de les trimestrals  ja previstes, per millorar temes relatius a la seguretat.