Tallers sobre l’exposició als riscos per estrès tèrmic a la calor

La Federació d’Hàbitat de CCOO de Catalunya ha organitzat un seguit de tallers en diferents territoris per a delegats i delegades de prevenció sobre l’exposició al risc tèrmic per calor i que s’iniciaran el proper 4 de maig a Cornellà i continuaran a Tarragona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Girona i Lleida en el decurs del mesos de maig i juny.

Aquesta activitat servirà per donar eines i criteris d’actuació als nostres delegats i delegades per poder intervenir sindicalment en la qualitat de les activitats preventives que es realitzen a les empreses, incidint en les causes que provoquen danys a la salut en les persones treballadores exposades al risc tèrmic per calor.

D’aquesta manera contribuirem al compliment dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’objectiu estratègic de Reduir la sinistralitat (OE2) i Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals  (OE1), a través de l’impuls de la participació de la representació sindical (OP 1.7), ja que l’adquisició de nous coneixements i capacitats de la nostra estructura sindical és fonamental per a una participació sindical activa en la millora de les condicions de treball i de les mesures preventives front els riscos laborals.

Programa de les  jornades

Programa del taller “Exposició als riscos per estrès tèrmic a la calor”

  • 9.00 h. Intervenció de Sergio Morán, responsable de Salut Laboral de la Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya.
  • 9.30 h. Taller sobre l’exposició al risc per estrès tèrmic per calor.
  • 12.30 h. Conclusions del taller.
  • 13.00 h. Cloenda de la jornada.

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022