Signat el conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2022-2025

Ahir es va signar el Conveni  de neteja d’edificis i locals de Catalunya, acordat en la mediació de la vaga de desembre i ratificat per l’assemblea de delegades i delegats del conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya.

Des de l’inici de negociació, CCOO de l’Hàbitat de Catalunya sempre hem defensat que el conveni ha de descansar sobre tres potes. Per una banda el sector necessita uns increments salarials que ens permetin guanyar-nos la vida amb salaris dignes, de l’altra el conveni ha de garantir que la reforma laboral pactada l’any passat tingui efectes en la lluita contra la precarietat, la temporalitat i la parcialitat involuntària, i també ha de garantir les millores socials

Amb la signatura del conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2022-2025 assegurem les condicions i l’articulació del sector. Hem aconseguit millores en matèria salarial, l’actualització de l’articulat, que es reguli la contractació, així com diverses millores socials.