Signat el conveni de bugaderies industrials

CCOO i UGT van signar ahir el conveni col·lectiu de bugaderies industrials de Catalunya 2021 – 2025.

El conveni estableix uns Increments salarials de 300€ lineals en pagament únic,  referent al  2021 que (equival 2%). Per l’any 2022, contempla un increment salarial del 4%, per al 2023 un 3%, per a l’any 2024 un 2,5% i per al 2025 un 2,5%. També s’estableix una clàusula de revisió salarial amb un màxim del 2% durant la vigència del conveni si els IPC 2022-2025 es superior.

Aquest nou conveni també estableix una millora substancial en la retribució dels treball en diumenges i/o festius, amb un increment de les compensacions econòmiques per treballar aquests dies. La retribució es desvincula del propi salari i es crea un plus.

Cal remarcar la introducció de dos nous permisos,  de fins a un màxim de 160 hores anuals per acompanyament de pares, mares, fills/es i cònjuge per a tractaments de quimioteràpia i/o radioteràpia. I les mateixes hores anuals per acompanyament de fills/es menors de 18 anys a tractaments de diàlisi. Des de CCOO valorem positivament aquest conveni després de les diverses mobilitzacions del mes de juny, que garanteix l’actualització salarial i la millora de les condicions de treball d’un sector fortament afectat per la pandèmia