Signat el conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat

El conveni recull les aspiracions salarials que va posar CCOO damunt la taula, i augmentarà els salaris un 16 % en els quatre anys de vigència

El 21 d’octubre passat va concloure la negociació del conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat amb acord i amb la signatura per als anys 2023-2026, un conveni que s’ha aconseguit gràcies a la mobilització dels treballadors i treballadores d’un sector que ocupa 100.000 treballadores i treballadors a tot Espanya.

La negociació s’ha desenvolupat en un moment que les organitzacions signants entenen com a vital per al nou model de sector i del qual aquest conveni ha de ser pedra angular.

Des de Comissions Obreres de l’Hàbitat fa anys que posem en relleu la necessitat d’un canvi estratègic i estructural en el sector de la seguretat privada, que entén que s’ha de vertebrar des del mateix conveni col·lectiu, el qual ja ha identificat que presenta múltiples ineficiències i mancances regulatòries, a banda de no reconèixer degudament ni en les condicions retributives ni en les condicions laborals la prestació realitzada per les persones treballadores del sector.

El nou conveni col·lectiu de seguretat privada recull les aspiracions en matèria salarial que CCOO hem posat damunt la taula des del principi i estipula un increment salarial acumulat d’un 16 % en els quatre anys de vigència.

Els increments pactats augmentaran els salaris en un del 6 % per a l’any 2023, un 4 % per al 2024, un 3 % per al 2025 i ul 3 % per al 2026, amb una clàusula de revisió salarial, amb un màxim del 2 %, que s’aplicaria a la conclusió del conveni depenent de la inflació en aquell moment.

El sector necessitava uns increments econòmics dignes, que ajudin el canvi i que atengui el treball especialitzat i de valor afegit que avui presten els treballadors i les treballadores.