L’afiliació al sector de la construcció va créixer al gener un 4,2% respecte al mateix mes de l’any anterior 

Les dones afiliades a la construcció representen al gener un 11,2% del total de treballadors a la Construcció

El nombre d’afiliats del sector de la construcció arriba el primer mes d’aquest any a les 1.342.158 persones treballadores, fet que suposa un creixement del 4,2% respecte al gener de l’any passat (54.296 afiliats més), segons les dades publicades per l’Observatori Industrial de la Construcció. Per sexe, les dones afiliades a la construcció representen al gener l’11,2% del total de persones afiliades a Construcció; la variació interanual suposa una pujada del 5,6%. Així mateix, experimenten increments per sobre dels registrats per al total als dos règims. Destaca el pes percentual de les dones afiliades a empreses de la Construcció d’Edificis, suposant un 13,3% del total de treballadors.

Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social , l’atur registrat el gener de 2023 al sector de la Construcció va assolir les 224.006 persones, cosa que representa el descens més gran d’aturats per sectors, concretament 3.111 persones menys (-1,37% ) respecte al mes anterior.

Feu clic aquí per a més informació

Logo Fundacion Laboral Construccion Catalunya