Els riscos biològics al sector de les perruqueries

Es tracta d’un sector molt feminitzat en el qual l’exposició a riscos biològics és més habitual del que pot semblar. Són riscos que ocasionen qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat, principalment a la pell o per contacte amb sang, residus o fluids biològics dels clients i clientes.

Exposició a riscos biològics

 • Fongs per contacte amb la pell.
 • Virus per inhalació o contacte amb aerosols, sang o fluids biològics dels clients i clientes.
 • Gèrmens en superfícies.

Tasques i condicions amb més exposició

 • Tallar cabells, rasurar, arreglar la barba o el bigoti, etc.
 • Fer tractaments capil·lars, manicura i pedicura.
 • Utilitzar equips de treball tacats amb sang i residus generats.
 • No haver-hi una ventilació adequada.
 • Estar en contacte estret amb persones potencialment infectades.

Malalties que poden ocasionar

 • VIH
 • Hepatitis
 • Infeccions a la pell, com ara la tinya
 • Conjuntivitis
 • Pediculosi (polls al cap)
Targeta 1 Riscos Biologics Perruqueries

Com que a la normativa que les regula no s’inclou cap malaltia professional relacionada amb els riscos biològics per a aquesta activitat, s’han de declarar com a accident de treball!

Mesures preventives

 • Netejar i desinfectar el material i els equips de treball.
 • Realitzar el recanvi d’equips de treball quan sigui necessari, comptar amb suficient material disponible i eliminar de manera immediata i segura el material d’un sol ús.
 • Ventilar adequadament el centre de treball.
 • Usar equips de protecció individual (guants, mascaretes, etc.), especialment quan hi ha lesions o ferides a la pell (hi ha més possibilitat d’infecció a través de microorganismes).
 • Netejar acuradament les mans i les ungles amb sabó.
 • No passar-se les mans per la cara durant la feina per evitar conjuntivitis.

Obligacions empresarials

 • Fer una avaluació de riscos i preveure les mesures preventives.
 • Dotar d’equips de treball i de protecció (guants, mascaretes, etc.).
 • Formar i informar les persones treballadores.
 • Organitzar el treball adequadament per permetre la neteja i la desinfecció del material.
 • Fer un seguiment específic de la salut de les dones embarassades i de les persones treballadores que puguin ser especialment sensibles als riscos laborals.
 • Oferir una vigilància de la salut i reconeixements mèdics adequats.
 • Investigar els accidents de treball i les malalties professionals.
Targeta 2 Riscos Biologics Perruqueries

Altres riscos que cal prevenir:

Recorda que al sector de les perruqueries hi ha altres riscos laborals que cal prevenir:

 • Químics (exposició a tints, amoníac, peròxids, alcohol, etc.).
 • Organització del treball (horaris, càrrega de treball, etc.).
 • Ergonòmics, a causa de postures sostingudes o inadequades.
 • De seguretat, com ara caigudes, talls, cremades, etc.
Infografia Riscos Biologics Sector Perruqueries
Infografia Riesgos Biologicos Sector Peluquerias

Feu clic per veure la infografia “Els riscos biològics al sector de les perruqueries” en català o la infografia “Los riesgos biológicos en el sector de las peluquerías” en castellà

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022