Desconvocada la vaga i les mobilitzacions al servei de neteja de grafits de l’Ajuntament de Barcelona per als dies 30 i 31 de març

En la mediació de vaga davant el Departament de Treball d’avui, s’ha assolit un principi d’acord que ha estat ratificat en assemblea de les persones treballadores, que permet desconvocar la vaga i les mobilitzacions lligades a aquesta per als dies 30 i 31 de març.

Després de la vaga als serveis de neteja de grafits de la ciutat de Barcelona operat per l’empresa FCC del dia 10 de febrer del 2023 i de les mobilitzacions posteriors, i seguint amb la posició intransigent per part de l’empresa, la plantilla es va veure abocada a la convocatòria de vaga.

Des de CCOO hem fet trasllat a l’empresa de la necessitat de poder assolir un acord per tal de renovar el conveni col·lectiu que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre del 2020. Des d’aleshores ens trobem amb el salari congelat i sense poder afrontar les necessitats socials i salarials de la plantilla, i amb una situació d’inflació desbocada que afecta el poder adquisitiu de la plantilla que es va reduint any rere any.

L’acord assolit avui permet assentar les bases per poder plasmar-lo en el marc del conveni col·lectiu que doni estabilitat i seguretat per als pròxims anys a totes les persones treballadores de la concessió de neteja de grafits  de la ciutat de Barcelona  operat per l’empresa FCC.