Desconvocada la vaga al servei de neteja selectiva

Després d’arribar a un acord amb l’empresa CLD als serveis de recollida selectiva de residus, mobles i voluminosos del municipi de Santa Coloma de Gramenet, hem desconvocat les tres jornades de vaga que haurien d’haver començat avui, 16 d’octubre del 2023, amb la intenció d’aconseguir l’equiparació salarial i social amb els companys i companyes que fan els serveis de neteja viària i recollida de residus a la mateixa ciutat, que fins avui diferien gairebé un 30 %. No havíem assolit un acord en les mediacions de dimarts i dimecres al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, però divendres es va arribar al següent preacord, que ha estat referendat per tota la plantilla:

  • Conveni amb una durada de 4 anys.
  • Incrementar salarial del 20,5 % en el període 2022-2025.
  • Reduir la jornada de 40 hores setmanals el 2023 a 38 hores setmanals el 2024 i a 35 hores el 2025.
  • L’1 de gener del 2025 com a mínim el 25 % dels treballadors i treballadores treballaran en distribució setmanal de dilluns a divendres.
  • Hi ha un compromís entre les parts i l’Ajuntament d’avaluar en el nou plec les possibles diferències econòmiques existents, amb la intenció de resoldre-les de manera definitiva en el següent conveni.

Des de CCOO valorem molt positivament un acord que comença a caminar cap a l’equiparació de les dues realitats existents entre dos serveis de la ciutat que són perfectament homologables, ja que s’havia generat un malestar important entre la plantilla d’una de les contractes. D’una banda, redueix de manera important les diferències en matèria de jornada i, també, a aproximadament el 10 % la diferència salarial.