CCOO celebra la signatura del conveni de construcció a Tarragona

Les taules salarials continuen bloquejades a Barcelona, un any més, motiu pel qual preparem mobilitzacions

El passat 31 d’octubre es va signar el Conveni col·lectiu de construcció i obres públiques de la província de Tarragona, conjuntament amb el calendari laboral per a l’any 2024 i les taules salarials.  Des de CCOO volem destacar el compromís de la patronal tarragonina amb el sector i el conjunt de treballadores i treballadors que el composen i que hagi estat capaç de signar un acord amb una vigència 2022-2024. El nou conveni presenta les següents millores:

Garanteix la subrogació en totes les activitats de manteniment de les instal·lacions químiques, petroquímiques i nuclears, que representen un percentatge important de les tasques de construcció a la província. Al mateix temps, es crea per primer cop un plus de parada i s’augmenta de forma progressiva el plus diari de treball en aquestes instal·lacions, dels 3 diaris al 2023 fins als 4,5. S’augmenten les dietes completes per desplaçament i el temps per anar al metge de capçalera, i es crea la figura del delegat o delegada d’Igualtat. Són avenços importants per al sector, tenint en compte que els increments salarials del sector de la construcció es donen en l’àmbit estatal.

Malauradament, però, desde CCOO no podem dir el mateix de l’estat de la negociació col·lectiva amb la patronal de Barcelona, patronal que representa les principals empreses del sector a Catalunya, i que el passat dilluns es va negar per tercer any consecutiu a signar les taules salarials amb els increments acordats en l’àmbit de la Comissió Negociadora Estatal, tot i haver estat presents en la signatura estatal a través de la Federació d’Entitats d’Empresaris de la Construcció.

Des del nostre sindicat no entenem el posicionament de la patronal de Barcelona, que dia rere dia surt a la premsa afirmant que no troba profesionals mentre fomenta la competència deslleial amb les seves polítiques de subcontractació i baixos salaris.

Per tot plegat en els propers dies reunirem el nostre actiu sindical del sector per valorar la situació i preparar les mobilitzacions amb els companys i companyes de la UGT, a fi de recuperar la unitat de negociació de Barcelona amb l’oportunitat que ha de representar la constitució de la comissió negociadora.