Des de CCOO celebrem el reconeixement de la relació laboral entre la plataforma digital de neteja Clintu i les seves treballadores

La justícia ha reconegut la relació laboral de les persones treballadores de la plataforma digital de prestació de serveis de neteja Clintu Online, SL, com a prestadora de serveis de neteja i no com una mera intermediària d’una plataforma entre netejadores i clients. El Jutjat Social número 15 de Barcelona acaba de dictar sentència, amb data 26 de juny del 2023, en què estima la demanda presentada per la TGSS davant de Clintu i les seves 505 treballadores, i declara el caràcter laboral entre totes dues parts.

Aquesta resolució arriba després de gairebé tres anys, en els quals s’ha demostrat, i així ho recull la sentència, com l’economia de plataformes digitals és un model econòmic que es basa en la precarietat de les treballadores. Aquestes plataformes sovint s’aprofiten de les dades anònimes o de la subcontractació dels comptes de les aplicacions per no assumir cap tipus de responsabilitat laboral, amb la qual cosa es perpetua la precarització, la descentralització, la desvirtualització i l’externalització del treball, que des de CCOO hem denunciat en múltiples ocasions.

En aquest sentit, i des del punt de vista jurídic, la Inspecció de Treball va arribar a les següents conclusions sobre la laboralitat:

— Que les treballadores rebien ordres i indicacions de Clintu, i era aquesta qui organitzava la feina i donava cobertura total als serveis sol·licitats pels clients.

— Que Clintu establia el paràmetre horari de la prestació del servei i que les treballadores quedaven adscrites a l’estructura i a l’organització de la plataforma, a més de filtrar els perfils de les treballadores, de manera que aquestes havien de ser majors d’edat, residir legalment a Espanya i tenir experiència.

— Que les netejadores no disposaven d’una infraestructura productiva pròpia i que Clintu era qui contactava amb els clients i costejava la plataforma web a través de la qual es fan les sol·licituds.

— Que la fixació del preu venia fixada per la relació entre Clintu i el client, i es fixava en una forquilla de 9 a 25 €. Clintu era qui cobrava pel servei a través d’una plataforma, i hi ha indicis d’alienació en la relació laboral perquè les netejadores no assumeixen el risc i la ventura de l’activitat, sinó que aquesta correspon a l’empresa.

Per tot això, la Inspecció de Treball ha considerat que cal ajustar l’activitat real de Clintu, que és prestadora de serveis de neteja i no una mera intermediària per mitjà d’una plataforma que posa en contacte netejadores i clients.

Des de CCOO, continuarem lluitant i organitzant les noves formes de treball per garantir els drets laborals de les treballadores i els treballadors.