CCOO denuncia cinc accidents mortals a la construcció

Des de CCOO de Catalunya volem denunciar que a Catalunya, al sector de la construcció, cinc treballadors han perdut la vida en les últimes cinc setmanes. La sinistralitat a la construcció sembla no donar-nos treva. Però no es tracta d’una maledicció divina. És responsabilitat de tots nosaltres evitar-la, encara que d’alguns més que d’altres. Des de la Federació d’Hàbitat de CCOO de Catalunya, exigim a les empreses que assignin recursos preventius amb presència i dedicació exclusiva durant les activitats de riscos especials. No és acceptable que hi hagi empreses al sector que no puguin o no vulguin actuar amb determinació per implementar els recursos i mesures preventives. Davant els riscos laborals, les persones treballadores tenim dret legal a una protecció eficaç que és un deure legal de l’empresariat. A més, les empreses que no implementen aquestes mesures suposen una competència deslleial cap als seus competidors.

A les autoritats els demanem que revisin les prioritats pressupostàries perquè els organismes d’inspecció disposin de recursos suficients per a una vigilància eficaç de les condicions de seguretat als centres de treball. Cal establir amb efectes realment dissuasius, criteris sancionadors sobre les empreses que incompleixin les seves obligacions preventives. També s’han de procurar legislacions que inhabilitin als qui, incomplint la normativa, posen en risc la vida de les persones. I donar màxima transparència als informes sobre les deficiències en prevenció que causen accidents greus i mortals, així com a la magnitud de les sancions corresponents.

I fem una crida també a les persones treballadores perquè no venguin la seva salut (o la seva vida) per una millor valoració de l’empresariat. Si l’empresa no informa dels riscos del lloc de treball i no forma sobre les mesures preventives que s’han d’adoptar, cal que reclamar, i organitzar-se sindicalment per vetllar pels nostres drets. Les delegades i delegats de personal (escollits legalment i democràtica per les plantilles) poden reclamar amb més garanties que la resta de persones treballadores l’aplicació de mesures preventives. També poden participar en la investigació dels accidents per millorar les condicions de seguretat i salut dels llocs de treball.