CCOO denuncia que no s’apliquen les mesures del reial decret per a la millora de les condicions de treball de les treballadores de la llar

El 30 de març se celebra el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, el 30 de març, des de CCOO volem recordar el gran avenç que es va fer amb l’aprovació del Reial decret llei 16/2022, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar el setembre de l’any passat.

La nova normativa incorpora aspectes positius, com són el reconeixement del dret a la prestació d’atur en els mateixos termes que el conjunt de treballadors i treballadores del règim general, la cobertura del Fons de Garantia Salarial (Fogasa), l’eliminació de la figura de l’acomiadament per desistiment, que de fet era una via d’acomiadament lliure, i l’extensió de l’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals a les treballadores de la llar.

Declaracions de Fany Raquel Galeas, secretària de Polítiques d’Igualtat, Dona i Treballadores de la Llar de la Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya:

Malgrat aquests aspectes positius, des de CCOO denunciem que a moltes de les treballadores de la llar, dones estrangeres, ocupades al sector sense autorització de residència i treball i que estan fent un treball essencial per al manteniment de la nostra societat, no se’ls estan aplicant les mesures previstes al reial decret, ni se’ls garanteixen els seus drets, ni compten amb una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina. És una prioritat per a l’enfortiment i la millora del sector que se solucioni aquesta situació.

Així mateix, seguim esperant la llista de les malalties professionals. Som molt conscients que encara falten per conquerir determinats drets no recollits al text, com ara la regulació del dret a la negociació col·lectiva o el paper de la Inspecció de Treball. Actualment aquesta es veu impossibilitada per garantir el compliment dels drets laborals del col·lectiu per la coincidència del lloc de treball amb el domicili particular de la persona ocupadora. També reivindiquem el dret a la jubilació digna de les professionals del col·lectiu.