CCOO denuncia la precarietat a la construcció, on hi ha hagut tres accidents laborals mortals a Catalunya durant les darreres tres setmanes

Durant les darreres tres setmanes, tres treballadors han perdut la seva vida al sector de la construcció. Des de CCOO de l’Hàbitat lamentem profundament aquest flagell especialment punyent i condemnem la mort dels treballadors que es produeix massa sovint als centres de treball. Les seves vides queden truncades, però les seves famílies i amistats també reben un cop duríssim.

No podem continuar limitant-nos a les mateixes pràctiques de sempre. Hem de canviar els procediments, les normes d’actuació i l’assumpció de responsabilitats d’administracions i empreses.

Cal aconseguir un compliment molt més rigorós del conveni, de la Llei de subcontractació i de la Llei de prevenció. És inajornable l’atenció a les causes de fons de la sinistralitat a la construcció: les causes organitzatives i la precarietat. Ens referim a condicions com ara la inseguretat contractual, els baixos salaris, les prolongacions de la jornada, la pressió dels terminis i la manca de formació.

En aquests mesos d’estiu, les empreses mostren un gran menyspreu a la radiació solar, la temperatura i la humitat ambiental, factors que es veuen agreujats per l’esforç físic, per la calor i la humitat generades per la maquinària i per les mateixes activitats constructives.

No n’hi ha prou amb compromisos a mitjà o a llarg termini, volem solucions ja! Necessitem mesures a curt termini que siguin eficaces. Mesures, que probablement, no es perceben com a eficients en termes econòmics i productius, però que s’han d’avaluar en la seva magnitud real, amb el cost social de les conseqüències que estem patint.

Des de CCOO de l’Hàbitat ens comprometem a fer tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir els consensos necessaris que permetin activar a curt termini mesures de xoc contra la sinistralitat a la construcció. 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 18 de juliol de 2022