CCOO denuncia la política de reclutament laboral de l’autobús itinerant de CLECE

Davant la informació apareguda als mitjans de comunicació comarcals en relació amb l’anunci de CLECE, companyia especialitzada en la prestació de serveis essencials, que faria un recorregut amb un autobús per Vallirana, Martorell, l’Hospitalet i Sitges per seleccionar 500 llocs de treball.

Davant la informació apareguda sobre la campanya d’oferta laboral itinerant per part d’una gran empresa en determinades poblacions del Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès, CCOO vol manifestar la seva oposició radical a aquest tipus de pràctiques.

CCOO considera que els esforços en matèria d’intermediació laboral passen per fer efectiva l’aposta conjunta dels agents socials i administracions, especialment els espais de promoció econòmica dels ajuntaments, de reforçar l’empoderament del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).

Tanmateix, considerem un greu error, que ajuntaments i especialment, aquells que s’identifiquen en la variació progressista, es prestin a donar un servei a la seva ciutadania que no aporta garanties ni transparència i reforcin pràctiques itinerants d’actors privats per facilitar contractació en sectors especialment precaris (neteja, restauració, col·lectivitats, manteniment, treballadors i treballadores familiars o vigilants de seguretat, entre d’altres). També considerem un greu error que es prestin a afeblir els serveis públics i s’allunyin d’estratègies consensuades als diferents espais de diàleg social existents.

CCOO aposta perquè els ajuntaments juguin un paper central com a gestors actius i determinants en el desplegament de polítiques d’ocupació i formació. Alhora exigim que les empreses tramitin les seves ofertes de treball al SOC i que les eventuals entrevistes o pràctiques d’intermediació laboral es facin físicament als equipaments i espais de promoció econòmica i ocupació destinats a aquest efecte.

CCOO i la seva RLPT a l’empresa vetllaran perquè algunes de les polítiques d’inserció laboral que apunta CECLE sobre col·lectius amb diversitats funcionals i en matèria de pràctiques no remunerades s’ajustin a la legalitat vigent i als convenis col·lectius sectorials de referència.