CCOO celebra el reconeixement del dret a la desocupació de les treballadores de la llar

Considerem molt positiva la millora de les condicions de treball i l’accés a les prestacions per desocupació de les persones que treballen en l’àmbit de la llar, que són una vella reivindicació del sindicat, alhora que reclamem l’aplicació plena del Conveni 189 OIT.

CCOO celebra que el reial decret llei aprovat ahir pel Consell de Ministres incorpori nous drets laborals i de protecció per desocupació a les més de mig milió de dones treballadores que actualment conformen el sector d’empleades al servei de la llar a tota Espanya, mesures que reclamàvem des de fa dècades.

El reconeixement al dret a les prestacions de desocupació, tant contributives com assistencials, l’extensió de la cobertura del FOGASA, la garantia d’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals o la limitació a la figura del desistiment per extingir els contractes laborals són, sens dubte, avenços importants en els drets laborals i de protecció social per a aquest col·lectiu de treballadores que, de manera injusta, patien històricament una desigualtat de tracte que ha arribat fins i tot a merèixer retrets del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

A partir del mes d’octubre del 2022 les persones treballadores empleades al servei de la llar, majoritàriament dones, tindran reconegut el dret a cotitzar per prestacions de desocupació; alhora, la nova norma preveu una important bateria de bonificacions per ajudar a la formalització de l’ocupació submergida que encara existeix en aquest sector d’activitat.

Les primeres prestacions contributives de desocupació es generaran transcorregut un any, però a partir dels 90 o 180 dies, segons l’edat i les càrregues familiars de cada persona treballadora, ja es podran generar dret a subsidis de desocupació, per aplicació de la norma general.

L’aplicació de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, del qual actualment es trobaven excloses –si bé el RDL la remet a la posterior concreció reglamentària–, resulta igualment una fita històrica que contribuirà sens dubte a la millora de les condicions i les garanties laborals d’aquest col·lectiu professional.

Finalment, les limitacions que s’imposen a la utilització de la figura del desistiment com a fórmula arbitrària per extingir el contracte de treball suposen un pas endavant, i per tant, deixen molt limitades les possibilitats d’extingir el contracte “sense causa”.

Tot i això, malgrat la valoració general positiva de la reforma aprovada avui pel Consell de Ministres, des de CCOO hem de posar també de manifest el fet que es tracta encara d’una reforma que no ha estat negociada en l’àmbit del diàleg social i que en aquest àmbit ha de ser complementada, incorporant elements del Conveni 189 de l’OIT que encara queden pendents de la seva transposició a la nostra legislació, com ara la regulació del dret a la negociació col·lectiva per a aquest sector dels serveis, el paper de la Inspecció de Treball o la plena integració en el Règim General amb caràcter immediat, que ha quedat ajornada fins al 2024 .

Escolteu aquí la valoració de Fany Galeas, responsable de Treballadores de la Llar de CCOO de Catalunya: