Al 2022 segueix el creixement d’ocupació en el sector de la Construcció a Catalunya i la resta del estat

Informes de l’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral amb les estadístiques de Construcció de l’any 2022 a nivell de Catalunya i a nivell estatal.

A Catalunya, el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social al sector durant 2022 va registrar 219.447 treballadors, el que suposa un increment amb relació a 2021 del 3,3% i una variació positiva lleugerament més moderada que a nivell nacional.

Així mateix, les empreses a Catalunya del sector de construcció inscrites a la Seguretat Social el 2022 van augmentar un 1,7% respecte a l’any anterior. La indústria de la construcció suposa el 10,4% del total d’empreses a Catalunya.

De la mateixa manera adjuntem l’informe amb l’estudi del comportament dels principals indicadors publicats de l’any 2022, comparats amb l’any anterior del sector de la construcció.