Signat l’acord salarial en les Administracions Públiques

Comissions Obreres, primer sindicat del conjunt de les administracions públiques, hem decidit acceptar la proposta del Govern d’Espanya en matèria salarial per a increments salarials en el trienni 2022-2024. Així mateix, hem acordat una sèrie de temes prioritaris a negociar en les properes setmanes per a arribar a un acord immediat.

Salaris públics

Després de dos anys sense possibilitat de negociació, hem aconseguit que el Govern torni a l’acord salarial. En un context de gran incertesa econòmica i política, aconseguim evitar la pèrdua del poder de compra de les treballadores i dels treballadors de les administracions públiques (i de les empreses concertades), amb un increment salarial acumulat que pot arribar al 9,80% en tres anys.

Increments acordats

 202220232024Total
Increment salarial  3,5%2,5%
+ 0,5% variable amb IPC
+ 0,5% variable amb PIB
2% + 0,5% variable amb IPC8% + 1,5% variable

Els conceptes variables amb l’IPC es cobraran si l’IPC harmonitzat acumulat des de 2022 fins a l’any de revisió supera els increments salarials fixos pactats. Això representa una clàusula de revisió salarial limitada, ja que, per la pròpia legislació que comporten els pressupostos públics, no podem aspirar a les clàusules de revisió salarial clàssiques dels sectors privats.

El concepte variable lligat al PIB nominal és una mica més complicat d’aconseguir que l’anterior, però lliga la riquesa del país al treball desenvolupat per les i els empleats públics. Respecte a 2022, és la primera vegada que aconseguim revisar el salari aprovat, i els endarreriments corresponents des de gener es cobraran d’una sola vegada abans que finalitzi enguany.

L’acord inclou altres mesures de les quals iniciem una negociació immediata amb l’objectiu d’arribar a un acord en les properes setmanes per a:

• Eliminar les limitacions que impedeixen la negociació i implantació d’una jornada ordinària de 35 hores en les Administracions Públiques. Buscarem tenir una eina que ens permeti aconseguir les 35 hores en aquelles administracions públiques que segueixin amb 37,5 hores setmanals.

• Aplicar plenament la classificació professional de l’article 76 del TREBEP. Buscarem aconseguir que el redactat respecti les legislacions sectorials per a portar al grup B a totes les categories que exigeixen la titulació de tècnic de Grau Superior, la qual cosa implica una importantíssima pujada retributiva.

• Derogar les mesures d’ajust vigents del RDL 20/2012, entre les quals s’inclou la possibilitat de la jubilació parcial en les administracions públiques i la limitació a l’acció de les organitzacions sindicals.

• Limitar el mal que la taxa de reposició està causant en serveis considerats no essencials.

• Aconseguir que totes les treballadores de les administracions estiguin protegides per la legislació en matèria d’igualtat.

• Impulsar la digitalització i el teletreball mitjançant el diàleg social.

• Acordar els sistemes de selecció, la promoció interna i la planificació del personal de les Administracions Públiques, així com la coordinació col·laborativa amb totes les administracions per a l’atracció i retenció del talent.

Exemples de l’aplicació de l’acord

202120222022     amb acordEndarreriments 202220232024%    increment total
  1.300,00€1.326,00€1.345,50€195,00€1.392,59€1.427,41€9,80%
  1.700,00€1.734,00€1.759,50€255,00€1.821,08€1.866,61€9,80%
  2.000,00€2.040,00€2.070,00€300,00€2.142,45€2.196,01€9,80%
  2.500,00€2.550,00€2.587,50€375,00€2.678,06€2.745,01€9,80%
*Els endarreriments estan calculats fins a la signatura de l’acord al setembre 2022

Altres mesures laborals

L’acord inclou altres mesures de les quals iniciem una negociació immediata amb l’objectiu d’arribar a un acord en les properes setmanes per a:

  • Eliminar les limitacions que impedeixen la negociació i implantació d’una jornada ordinària de 35 hores en les Administracions Públiques. Buscarem tenir una eina que ens permeti aconseguir les 35 hores en aquelles administracions públiques que segueixin amb 37,5 hores setmanals.
  • Aplicar plenament la classificació professional de l’article 76 del TREBEP. Buscarem aconseguir que el redactat respecti les legislacions sectorials per a portar al grup B a totes les categories que exigeixen la titulació de tècnic de Grau Superior, la qual cosa implica una importantíssima pujada retributiva.
  • Derogar les mesures d’ajust vigents del RDL 20/2012, entre les quals s’inclou la possibilitat de la jubilació parcial en les administracions públiques i la limitació a l’acció de les organitzacions sindicals.
  • Limitar el mal que la taxa de reposició està causant en serveis considerats no essencials. Per exemple, en el personal d’administració i serveis de les universitats públiques, que tenen serveis absolutament constrets per la falta de contractació de personal.
  • Aconseguir que totes les treballadores de les administracions estiguin protegides per
  • la legislació en matèria d’igualtat.
  • Impulsar la digitalització i el teletreball mitjançant el diàleg social.
  • Acordar els sistemes de selecció, la promoció interna i la planificació del personal de les Administracions Públiques, així com la coordinació col·laborativa amb totes les administracions per a l’atracció i retenció del talent.

Pròximament, s’enllestirà aquesta darrera part de la negociació i es comunicarà en les pàgines web de CCOO i als perfils de xarxes socials.