Taules salarials i estat de la negociació del Conveni d’acció social per aquest 2024

Taules Salarials 2024CICLE GENERALCICLE CONTINUAT
%mesany%mesany
Grup IDirecció0,50%2.193,1130.703,540,50%2.745,1538.432,10
 Sotsdirecció0,50%1.851,5825.922,120,50%2.425,0933.951,26
Grup IITècnic Superior graduat9,00%1.762,7024.677,803,50%1.857,6926.007,66
Grup IIIPersonal tècnic superior10,00%1.594,2222.319,088,00%1.607,5122.505,14
 Personal tècnic2,00%1.396,1519.546,100,50%1.474,0920.637,26
Grup IVPersonal de servei8,00%1.214,2716.999,785,00%1.220,1517.082,10
Us recordem que les taules salarials acordades al Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per aquest 2024 són:

Com bé sabeu, el maig passat, en el marc de la conciliació celebrada al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) arran de la demanda que vàrem interposar des de CCOO i UGT, i després d’anys de negociació difícil i complexa, la part sindical i la Patronal La Confederació vam arribar a un preacord parcial en classificació professional i actualització de taules salarials. Aquest acord també establia que les taules del cicle general i el cicle continuat confluiran en una única taula salarial amb la necessària reestructuració dels complements salarials i, a més, que la pujada de la massa salarial pel 2025 i 2026 seria com a mínim del 5% per cada any.

Des d’abans de l’estiu la patronal te la proposta sindical per abordar el tancament definitiu del conveni amb millores socials, reestructuració de complements, així com l’actualització de la normativa laboral vigent. Però després de l’estiu, només hi ha hagut dues reunions de mesa negociadora, i encara no tenim una plataforma del conveni per part de la patronal.

A l’octubre, La Confederació ens va fer una proposta sobre l’articulat de permisos retribuïts, que va ser treballada a la següent reunió realitzada el mes de novembre, però encara no ens ha fet una proposta sobre els complements salarials. Per aquest motiu, la part sindical va demanar a la patronal que al gener portessin una proposta clara sobre com passar a una única taula salarial i una altra proposta sobre la reestructuració de complements.

Per continuar avançant en aquesta negociació, l’objectiu primordial de CCOO és que al 2025 el cicle continuat comenci a percebre complements com els de nocturnitat, caps de setmana/festius o treball a torns, entre d’altres, i que al 2026 els salaris del cicle general hagin confluït a l’alça amb els del cicle continuat.