Lluita per uns serveis socials dignes

CCOO alerta que els serveis socials tenen uns recursos escasos i demana un nou model

La crisis de la COVID-19 ha agreujat les conseqüències de la crisis econòmica i social que venim patint des del 2008. L’elevada taxa d’atur i la precarització de les condicions laborals ha provocat l’exclusió econòmica i social d’amplis sectors de la població, que acudeixen a uns serveis socials que estan desbordats perquè tenen uns recursos escasos.

L’important increment de les llistes d’espera i la impossibilitat de desenvolupar el treball, fa que els professionals estiguin col·lapsats, amb un impacte molt negatiu en el conjunt dels treballadors i les treballadores de Serveis Socials.

Quines són les causes d’aquesta situació de colapse i precarietat dels serveis socials ?

 • Els recursos escasos en la cartera de serveis i als programes provoquen una forta càrrega de treball.
 • Les plantilles han reflectit pèrdues de llocs de treball, per la no-cobertura de moltes jubilacions que provoca la pèrdua de coneixements essencials.
 • Les càrregues de treball i les responsabilitats de tot el personal han augmentat significativament, sense cap tipus de compensació. Excés de càrregues de treball: molta feina i poc personal.
 • L’augment de les baixes puntuals per ansietat i estrès entre la plantilla, moltes de les quals no arriben a ser cobertes, disminueix el cost d’efectius disponibles.
 • Creixen els costos derivats del pagament d’hores extraordinàries. – Es perverteix el sentit dels plans d’ocupació.
 • Es dificulta l’accés a la formació, així com l’actualització de coneixements de la plantilla.
 • El control constant de despeses ha augmentat la burocracia interna i ha alentit l’eficiència de l’administració provocant estrès als professionals.
 • La manca d’inversions en infraestructures comporta el deteriorament de les instal·lacions i de les condicions de treball i d’atenció a la ciutadania.
 • La cartera final de serveis a disposició de la ciutadania es redueix imparablement. La qualitat dels serveis ha caigut de manera general. La capacitat dels serveis municipals de donar resposta a les necessitats de la ciutadania ha minvat molt. I tot això, va en detriment de les condicions laborals dels professionals.

CCOO demana un nou model de serveis socials.

Els canvis econòmics i socials que s’han produït al llarg dels darrers anys no han estat acompanyats d’una reformulació del model de serveis socials, ni d’una dotació suficient de recursos econòmics i humans, ni de l’adequació necessària del model a les noves realitats emergents de la ciutadania. Si més no els canvis han anat en la línia d’assegurar la viabilitat de les empreses i les entitats del tercer sector social (que han aterrat al sector
per quedar-s’hi), que gestionen de manera externalitzada (via concurs públic o concert), de manera opaca, un servei públic del qual obtenen uns beneficis que no reverteixen a la població atesa.

Es fa urgent mobilitzar tots els actors de les polítiques ciutadanes,col·lectius vulnerables, tècnics i classe política, moviments socials per a contribuir a un nou model de serveis, basat en la garantia de drets, dotat econòmicament, que situï les persones i les comunitats com a subjectes actius i protagonistes i que doni resposta a les necessitats socials plantejades.

CCOO ha posat en marxa una campanya de denuncia i mobilització.

Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO HEM DIT PROU. Sota el lema “Lluita per uns serveis socials dignes” hem engegat una campanya adreçada als treballadors i les treballadores del sector en la qual reivindiquem:

 1. La defensa d’un sistema públic d’accés universal als serveis socials, ja que és absolutament necessari per a la construcció d’una societat igualitària des de la perspectiva del dret.
 2. La renovació de la cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats socials garantint la dotació econòmica suficient per oferir uns serveis socials de qualitat.
 3. L’adequació de la ràtio de professionals a un nou mapa de serveis socials d’acord amb criteris de població, vulnerabilitat i adequació de serveis especialitzats que donin
  resposta a les necessitats reals dels col·lectius en situació de risc social.
 4. L’aposta per la gestió directa dels serveis de la cartera per evitar que empreses privades facin negoci amb les situacions de vulnerabilitat de la població a costa, també, de precaritzar les condicions de treball del conjunt de professionals dels serveis socials.
 5. La dotació pressupostària suficient en aquells serveis gestionats actualment de manera indirecta que garanteixi el treball en condicions dignes i la qualitat en l’atenció a les persones usuàries.
 6. L’aposta per una perspectiva de treball comunitari, coordinat i transversal, en xarxa entre agents i entitats dels territoris, de treball de carrer, de treball de diagnòstic de la situació individual i contextual on els professionals del treball social no siguin gestors i gestores de la misèria i garants d’un ordre social injust. La ciutadania ha de tenir un paper protagonista en la defensa dels serveis socials i també el conjunt de professionals tenim el deure i la responsabilitat de denunciar els dèficits.
 7. La correcció de les discriminacions salarials per raó de gènere que patim
  com a sector tradicionalment feminitzat, dedicat a l’atenció i a la cura de les persones respecte d’altres sectors no feminitzats situats en altres àrees de les administracions públiques.

Amb aquesta campanya, l’FSC-CCOO ens proposem visualitzar i denunciar la situació de col·lapse dels serveis socials a Catalunya, socialitzar els conflictes dels diferents col·lectius de treballadors i treballadores, i proposar mesures per a un nou model de serveis socials que recuperi
la perspectiva dels drets socials, consideri el dret a l’accés als serveis socials com un dret subjectiu que incorpori el caràcter preventiu i comunitari, i desenvolupi un sistema de finançament i una cartera de serveis que respongui a les necessitats actuals de la ciutadania.

Sumat-hi a la campanya!!!

No podem tolerar que els serveis socials estiguin amb uns recursos escassos i una precarietat laboral.

Cartells en PDF

Manifest per un nou model de serveis socials

En el següent enllaç es pot consultar el manifest elaborat pel  Grup motor de la campanya “Lluita per uns serveis socials dignes” Polítiques Socials de l’FSC-CCOO de Catalunya.
Veure manifest

Campanya: “Els serveis socials estan desbordats!!”

Al següent enllaç es pot consultar la campanya per la web del sector de l’administració local de la FSC CCOO de Catalunya
Veure campanya

Lluita Digital de CCOO (31/03/2020): Els serveis socials estan desbordats (pàgina 10)

Al següent enllaç es pot consultar l’article publicat  a la revista Lluita Digital sobre la realitat dels serveis socials.
Veure article

Programa sindical CCOO – Capítol 269 – “Serveis socials al límit”

Si et vas perdre l’emissió en directe del documental produït per CCOO i TV3, aquí el pots tornar a veure.
Veure programa