Informe de l’estat de les negociacions del conveni d’empreses transitàries i duanes de Barcelona.

El passat 31 de gener de 2023 es van iniciar les negociacions del Conveni de Transitàries de Barcelona, el banc empresarial està format per representants de les empreses:

Salvat Logístics, Duana Pujol Rubio, AGSA, Sile Custom Broker, Schenker, ATEIA, Associació d’agents logistics.
En el primer dia de negociació la part social va lliurar una plataforma de conveni actualitzada als temps actuals, atès que l’última actualització del conveni data de l’any 2014, i es va prorrogar al 2015.
Des del primer moment el banc empresarial ha insistit a indicar que, segons ells, hem de partir de l’Estatut dels Treballadors i no de l’anterior conveni pel que ha estat línia indestructible per a ells l’eliminar el concepte d’Antiguitat i la bossa de vacances.
La part social ha intentat en diverses ocasions acostar-se a la postura empresarial proposant fórmules que compensessin el poder adquisitiu en les nòmines i que pal·liessin l’efecte d’aquesta eliminació, però la part empresarial ha respost a totes i cadascuna d’aquestes propostes atorgant detalls totalment insuficients i l’adquisició dels quals sempre és condicionada al criteri de l’empresa.
Aquesta part no està disposada a eliminar un concepte salarial que és totalment objectiu i s’aplica a un 80% de la totalitat de les persones treballadores del sector de transitaris i duanes de Barcelona, i que ha estat l’única forma d’increment salarial des que el conveni va perdre la seva vigència.
Els representants de la part empresarial que estan decidint per totes les empreses del sector, són directius d’empreses petites (excepte Schenker), les més propenses a marcar desigualtats entre els seus empleats i a rebaixar les condicions laborals, i són ells els que decideixen per tot el sector, per la qual cosa es fa més difícil el moment d’acordar cap punt.
Després de diverses propostes d’acostament a la part empresarial i vista la resposta per part d’aquesta, pensem que la negociació ha arribat a un bloqueig que és difícil salvar. Després de més d’un any de negociació, no s’ha arribat a acord en pràcticament cap punt.
Estem estudiant les diferents sortides i possibilitats per a desbloquejar les negociacions, sense descartar les pròpies de l’acció sindical pel que sereu informats puntualment.