CCOO obliga Amazon a incloure els plusos en període de vacances

Fins ara, Amazon Spain Fulfillment, S.L.U., de la mateixa manera que altres empreses del sector, feia una interpretació del conveni de mercaderies i logística de Barcelona molt particular. Eliminava el dret de cobrar alguns complements, com primes o plusos en el salari de la seva plantilla, corresponents al període de vacances, si la persona treballadora havia estat de baixa mèdica els darrers mesos a l’esmentat període. El 20 d’octubre del 2023, CCOO ha guanyat la demanda contra Amazon Spain Fulfillment, S.L.U. de Castellbisbal, i el jutge ha aclarit quins conceptes s’han de tenir en compte per calcular el salari en període de vacances, sense que es puguin descomptar conceptes salarials pels mesos d’absència de  baixa mèdica en els mesos anteriors.

CCOO de Catalunya fa un pas més perquè les condicions de treball millorin de manera col·lectiva, ja que en qualsevol empresa d’Espanya que faci una interpretació arbitrària del salari que ha de percebre la seva plantilla en el període de vacances, els sindicats podran donar suport a les seves argumentacions d’acord amb aquesta sentència, ja sigui en mesa de negociació col·lectiva o interposant una demanda judicial.

És una lluita de llarg recorregut, ja que el 2018 es va aconseguir, mitjançant una denúncia com a conflicte col·lectiu, que es reconegués el dret al cobrament de tots els complements salarials, primes, plusos, etc., també quan una persona estava de vacances. Aquesta sentència deixava la porta oberta al fet que les empreses fessin una interpretació a favor seu, és a dir, perjudicant econòmicament les persones que havien tingut un període de baixa mèdica o un accident de treball en els mesos anteriors a les vacances. Després d’innombrables conflictes en diferents empreses, el 2023 CCOO aconsegueix aquesta sentència que aclareix quin tractament han de tenir els mesos en què una persona treballadora no ha prestat treball efectiu i, per tant, no ha generat uns certs plusos.