CCOO sol·licita responsabilitats al nou conseller delegat a TMB davant la falta de desenvolupament del Pla d’igualtat

D’ençà que es va aprovar el Pla d’igualtat de Metro Barcelona, el juliol del 2022, la direcció ha sigut incapaç de posar en marxa les accions previstes i garantir-ne una aplicació correcta en benefici de la plantilla. De les 88 accions previstes per als anys 2022-2023, 69 accions no s’han complert dins de termini i en la forma escaient, i algunes de les suposadament completes són bastant qüestionables.

El Departament de Formació i Selecció ha estat incapaç d’implementar formacions de llenguatge inclusiu, de delictes d’odi o del protocol d’assetjament sexual, entre d’altres. Totes les accions que competeixen a aquest departament i que tenen com a missió eliminar qualsevol bretxa de gènere estan pendents. A més, tenim un protocol d’assetjament sexual acordat que no s’ha arribat a implementar, sinó tot el contrari: la direcció l’ha derogat de manera unilateral, i ha deixat tota la plantilla de Metro sense una protecció garantida i adequada.

La responsabilitat recau sobre l’Àrea Social de la Dona i Diversitat i de la Direcció de l’empresa, amb la complicitat per silenci del Consell d’Administració. Tots i totes són responsables que el Pla d’igualtat de Metro sigui paper mullat, i que només el 20 % de les accions acordades hagin sigut treballades per part de l’empresa.

Des de CCOO volem una resposta ferma de tota la direcció de Metro Barcelona, des de Laia Bonet, com a presidenta de TMB, i del nou conseller delegat, Xavier Flores, fins a Inés Nazaret González, com a directora de Persones, per fer un pla d’igualtat funcional i efectiu. Que no sigui paper mullat ni promeses que quedin a l’aire.

Esperem una reacció a l’altura d’una empresa pública com TMB. No descartem prendre mesures i arribarem fins on facis falta, a qualsevol nivell, social, polític o judicial. No ens quedarem de braços plegats.

A CCOO creiem que la igualtat entre persones no és un tema superflu, sinó que és capdal, i no només en l’àmbit social i de corresponsabilitat, sinó en matèria laboral. I així ho hem demostrat any rere any. Com a sindicat de classe, som al costat de les persones i creiem en la igualtat entre elles.

Per tant, sol·licitem que es prenguin les mesures adients per fer de Metro Barcelona una empresa capdavantera en la igualtat, en la protecció i en la no-discriminació de les persones.