CCOO denuncia la mala praxi de la cooperativa Suara en les relacions laborals

Incompliments dels drets de subrogació i de la política de contractació

Suara Serveis, SCCL, és una entitat que pertany al tercer sector social i que treballa amb un fort compromís amb el món social; va apostar, en el passat concurs públic per a l’adjudicació del servei d’atenció domiciliària (SAD) de Barcelona, per oferir un preu a la baixa en 2 euros/hora amb l’excusa que havien de ser competitius.

Dos anys després, la conseqüència d’aquesta reducció de pressupost s’ha vist reflectida directament en mesures que han afectat negativament gairebé tota la plantilla i que han deixat un panorama de veritable precarietat en el sector de l’atenció domiciliària. No obstant això, Suara fa uns quants anys que creix i que obté beneficis any darrere any des de la seva expansió, fet que no reverteix en absolut en la plantilla de treballadors i treballadores, els quals han vist com minvaven les seves condicions laborals i que no es respectaven els convenis col·lectius.

La Secció Sindical de CCOO a Suara ha interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball arran de la rebuda de queixes, incidències i incompliments diversos comunicats pels treballadors i treballadores. Es tracta de qüestions com la negociació dels calendaris del 2015, l’abús en la utilització de suposats pactes individuals de reducció de jornada, el possible frau en la contractació i les irregularitats en els processos de selecció per cobrir temporalment places que haurien de ser indefinides. També s’ha posat en coneixement de la Inspecció la mala praxi a l’hora de respectar en alguns casos les condicions de subrogació dels serveis que Suara gestiona via contractació pública.

El posicionament de la Secció Sindical de CCOO davant la política empresarial en els processos de selecció i assignació de places vacants és el següent: els delegats i delegades de CCOO entenem que Suara és una cooperativa i té com a objectiu captar socis i sòcies, inclús entenem que aquests socis i sòcies puguin tenir prioritat a l’hora d’obtenir la plaça, però la realitat és que en moltes ocasions moltes vacants estan ocupades durant molt de temps per modalitats de contractació de dubtosa legalitat i no s’acaba atorgant la plaça ni a un soci o sòcia ni a un treballador o treballadora amb contractació indefinida, fet que ens preocupa, ja que aquesta forma d’actuació només genera indefensió dels treballadors i treballadores a l’hora d’optar a una vacant.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 1 de juliol de 2015